Asigurarea Capacitatii Financiare a Operatorilor de Transport Rutier – ROTR

Asigurarea rotr (risc financiar – arr) transilvania broker sibiu
Asigurarea ROTR (Risc financiar – ARR) Transilvania Broker Sibiu

Asigurarea ROTR (Risc financiar – ARR) este polița de asigurare a capacității financiare si a răspunderii civile a Operatorilor de Transport Rutier, necesara pentru obtinerea licentei de transport si a copiei conforme.

Toti operatorii de transport rutier sunt obligați prin lege să facă dovada că dispune de capacitate financiară pentru obținerea licenței de transport, cât și pentru obținerea copiilor conforme de transport.

Pentru a primi autorizație de funcționare, conform legislației în vigoare, fiecare transportator rutier român trebuie să încheie o asigurare de răspundere, prin care sunt acoperite prejudiciile materiale aduse beneficiarilor în cazul lichidării judiciare a transportatorului. Asigurarea acoperă și cheltuieli suplimentare, cum sunt cele ocazionate de organizarea unor transporturi pentru onorarea contractelor deja încheiate, cheltuieli cu apărarea în instanță, cheltuieli de judecată sau de expertiză.

Conform prevederilor legale în vigoare, operatorul de transport trebuie să facă dovada că dispune de capacitate financiară astfel:

Pentru Autoutilitarele cu masa totală maximă autorizată cuprinsă între 2,5 tone – 3,5 tone obligativitatea operatorului de transport rutier este de a avea o capacitate financiara minima de 1800 Euro pentru primul vehicul si 900 Euro pentru celelalte vehicule.

Pentru Autoutilitarele cu masa maxima autorizata mai mare de 3,5 tone obligativitatea operatorului de transport rutier este de a avea o capacitate financiara minima de 9.000 Euro pentru primul autovehicul  și de cate 5.000 Euro pentru fiecare din celelalte vehicule .

Capacitatea financiară se certifică prin capitalul social propriu, completat cu garanții bancare sau asigurare.

Calculeaza si Comanda Asigurarea ROTR

Începând cu data de 21 mai 2022, licența de transport pentru autoutilitare cu masa maximă autorizată între 2.5 tone si 3.5 tone a devenit obligatorie. Operatorul de transport trebuie să facă dovada că dispune de capacitate financiară în valoare de 1.800 EUR pentru primul autovehicul și de cate 900 EUR pentru fiecare din celelalte autovehicule.

Asigurarea ROTR – Raspundere a Operatorilor de Transport Rutier – functioneaza in baza Ordonantei de Urgenta 980/2011 si a Ordinului Ministerului Transportului, Constructiilor si Turismului nr. 1892/2006 care are ca obiect acoperirea raspunderii ce ii revine operatorului de transport rutier in care este mentionata expres obligativitatea operatorului de transport rutier de a avea o capacitate financiara minima de 9.000 Eur pentru primul vehicul si 5.000 Eur pentru celelalte vehicule.

Cu alte cuvinte, asigurarea ROTR acopera raspunderea ce ii revine Asiguratului pentru prejudicii materiale produse unor terte persoane care au calitatea de Beneficiari ai serviciilor de transport ce ar fi trebuit prestate de catre asigurat, in derularea contractelor de transport rutier incheiate, ca urmare a finalizarii procedurilor judiciare de lichidare a Asiguratului, in conditiile in care debitul catre tertul prejudiciat nu s-a stins in urma lichidarii capacitatii financiare proprii a Asiguratului prin plati facute catre debitorii sai.

Prin achizitionarea unei asigurari de Raspundere a Operatorilor de Transport Rutier se asigura solvabilitatea ceruta la nivel legislativ in cazul in care se produce unul din riscurile asigurate.

Organizare Activități de Transport Rutier

Activitățile conexe transportului rutier se pot efectua de către intreprinderi numai pe baza licenței pentru activități conexe transportului rutier. ARR eliberează operatorilor economici licență pentru activități conexe transportului rutier.

Iată câteva detalii despre organizarea activității de transport rutier:

 • Activitățile conexe transportului rutier se efectuează de către operatorii economici numai pe baza licenței pentru activități conexe transportului rutier.
 • Hotărârea nr. 1214/2015, Normele metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea şi efectuarea transporturilor rutiere şi a activităţilor conexe.
 • Dispoziţiile prezentei ordonanţe constituie cadrul general pentru organizarea şi efectuarea în siguranţă a transporturilor rutiere pe teritoriul.
 • Activităţile de transport rutier, precum şi activităţile conexe se desfăşoară în condiţiile legii şi ale actelor normative în vigoare.
 • Norme privind organizarea şi efectuarea transporturilor rutiere şi a activităţilor conexe.
 • Organizarea activitatii de transport rutier prin prisma prevederilor Regulamentului CE 561/2006 are un pronuntat caracter practic si se adreseaza deopotriva.

Pentru a va prezenta o oferta avem nevoie de Cererea Chestionar completata. Cererea se trimite la adresa sibiu@transilvaniabroker.ro

Riscuri asigurate prin Asigurarea ROTR

 • Prejudicii materiale aduse unor terte persoane ca urmare a neonorarii unor comenzi sau contracte de transport, cauzate de declansarea procedurilor judiciare de lichidare a societatii Asiguratului;
 • Cheltuieli suplimentare facute cu acordul Asiguratorului pentru organizarea unor transporturi in vederea onorarii comenzilor sau contractelor de transport incheiate;
 • Cheltuieli cu apararea impotriva unor pretentii nejustificate ale unor terte persoane, facute cu acordul Asiguratorului;
 • Cheltuieli de judecata la care este obligat Asiguratul in procesul civil;
 • Cheltuieli cu expertize facute cu acordul Asiguratului;

Excluderi

Asigurarea ROTR nu acopera daunele survenite:

 • din alte cauze decat insolvabilitatea sau falimentul asiguratului;
 • daca riscul asigurat s-a produs din cauza unor catastrofe naturale (cutremur, inundatii, alunecari de teren, eruptii vulcanice) sau in stare de razboi, razboi civil, invazie militara, actiunea unui dusman extern, revolutie, rebeliune, insurectie, dictatura militara, confiscari, exproprieri, nationalizari, sechestrari şi rechizitionari, explozie atomica, radiatii sau infestari radioactive, poluare sau contaminare din orice cauza;
 • generate de forta majora invocata de asigurat si dovedita cu documente emise de catre autoritatile publice competente;
 • in timpul comiterii unor fapte incriminate ca infractiuni savarsite cu intentie, rea-credinta, frauda sau bancruta frauduloasa a asiguratului;
 • din culpa terţului pagubit;
 • transporturi contractate/efectuate necorespunzator in perioada in care asiguratul nu detinea avizele/autorizatiile/licentele prevazute de lege sau cu mijloace de transport neadecvate;
 • pretentii de despagubiri formulate de sotul/sotia reprezentatilor sau prepusilor asiguratului, pentru prejudicii cauzate de acestia;
 • pagube indirecte sau de consecinta, chiar daca acestea sunt urmarea neindeplinirii contractului de transport, cum ar fi :amenzi, taxe, penalitati, credite bancare şi dobanzi, creante bugetare, fluctuatii valutare, rate de leasing, chirii, cheltuielile de judecata stabilite prin hotarare penala, cheltuielile de executare a hotararilor privind plata despagubirilor,precum si daune morale;
 • pagube care sunt sau pot fi despagubite in baza altor tipuri de asigurari (de bunuri, de raspundere civila generala fata de terti, rapundere civila auto) etc.

Suma asigurata

Suma acoperita de Asigurarea ROTR se stabileste in Euro si reprezinta diferenta dintre „nivelul financiar minim” si „capitalurile proprii ale operatorului de transport rutier”. Capitalul propriu al operatorului de transport rutier existent se certifica cu copia legalizata a ultimului bilant contabil inregistrat la administratia financiara, iar capitalul varsat in cazul operatorului de transport rutier nou infiintat, cu certificatul constator eliberat de Oficiul Registrului Comertului.

Operatorul de transport rutier este obligat sa aibe o capacitate financiara minima de 9.000 Eur pentru primul vehicul si 5.000 Eur pentru celelalte vehicule.

Despagubire

Cuantumul despagubirii se stabileste pe baza evaluarii daunelor si stabilirii raspunderii asiguratului in baza :

 • unei hotarari judecatoresti definitive si irevocabile prin care a fost declarata starea de faliment a Asiguratului;
 • unei cereri scrise din partea unei persoane fizice sau juridice care dovedeste dreptul la despagubire in baza contractului de asigurare;

Sumele datorate drept despagubire se platesc tertelor persoane prejudiciate, in masura in care acestea nu au fost despagubite de catre asigurat;

Din despagubirea cuvenita asiguratorul are dreptul de a retine eventualele rate de prima neachitate, aferente perioadei asigurate şi fransiza convenita;

In vederea acordarii despagubirii beneficiarul (sau dupa caz asiguratul) va pune la dispozitia societatii de asigurare urmatoarele documente:

 • cerere scrisa de despagubire;
 • actele doveditoare ale autorizarii practicarii activitatii de operator de transport;
 • hotararea judecatoreasca definitiva si irevocabila prin care s-a finalizat procedura de faliment a asiguratului (copie);
 • contractul de transport pe care tertul isi intemeiaza pretentiile (copie);
 • orice act doveditor al raspunderii asiguratului si al cuantumului despagubirii solicitate (in original);
 • alte documente dupa caz, pentru solutionarea cererii de plata a despagubirii (in original);

In caz de culpa comuna, asiguratorul va despagubii numai partea din dauna care ii este imputabila asiguratului. Intinderea raspunderii fiecarei persoane vinovate va fi cea rezultata din actele emise de organele competente, iar in situatia in care raspunderea nu se poate delimita pe fiecare in parte aceasta se va stabili in cote egale, in raport cu numarul persoanelor care au contribuit la producerea prejudiciului;

Furnizarea unor date eronate sau omiterea cu buna stiinta a unor acte importante asupra determinarii riscului asigurat , exonereaza asiguratorul de obligatia de plata a despagubirii.

Orice tranzactie incheiata numai intre asigurat si tertul pagubit cu privire la plata despagubirilor, in forma neautentica si fara acordul prealabil dat in scris de catre asigurator, nu il obliga la nici o plata.

Calculeaza si Comanda Asigurarea ROTR

  Vreau sa fiu contactat:

  Programeaza-te Online

  Daca doresti informatii personalizate referitoare la Serviciile de Asigurare, te invitam sa programezi o intalnire cu unul dintre specialistii nostri din Sibiu:

   Programeaza-te Online
   Translate »