Asigurarea Ambarcatiunilor de Agrement

Asigurarea ambarcatiunilor de agrement transilvania broker sibiu
Asigurarea ambarcatiunilor de agrement Transilvania Broker Sibiu

Asigurarea ambarcațiunilor de agrement este o poliță de asigurare care acoperă pagubele produse ambarcațiunilor de agrement care navighează pe Dunăre, ape interioare navigabile, cat și pe mare. Asigurarea este dedicată proprietarilor și operatorilor de nave fluviale și maritime. Pot fi asigurate ambarcațiunile înregistrate în România: nave fluviale comerciale, nave de pescuit și alte ambarcațiuni, instalații și utilaje plutitoare asimilate navelor fluviale. Asigurarea acoperă pierderea totală, pierderile și avariile suportate de navă, contribuția la cheltuieli pentru avaria comună și salvare, răspunderea pentru accidente cu alte nave, instalații portuare sau alte obiecte fixe ori plutitoare și cheltuielile aferente. Opțional, asigurarea poate include și răspunderile civile specifice

Asigurarea ambarcațiunilor de agrement se poate încheia pentru corp nava (barca, iaht) și răspundere civilă față de terți.

Polița de Asigurare a ambarcațiunilor de agrement te protejează împotriva pierderii totale, cheltuielilor de salvare, avariile corpului sau furtul lui și a altor riscuri.

Asigurarea acoperă pierderea totală, cheltuielile de salvare, avariile la corpul ambarcațiunilor, precum și furtul ambarcațiunilor, a motoarelor acestora.

Pot fi asigurate ambarcațiunile înregistrate în România: nave fluviale comerciale, nave de pescuit și alte ambarcațiuni, instalații si utilaje plutitoare.

Obiectul asigurării:

Asiguratorul asigura facultativ navele de agrement, care navighează pe Dunăre, ape interioare navigabile, precum și pe mare.

Riscurile acoperite standard :

 • pierdere totala și avarie particulara
 • pierdere totala

Riscurile acoperite suplimentar:

 • răspunderea Asiguratorului pentru coliziuni
 • pentru curse
 • pentru bărci cu viteza
 • pentru transport (pe peridoc)
 • pentru mutarea epavei
 • pierderea de vieți omenești
 • răniri sau îmbolnaviri

Asiguratorul asigura cu precădere navele sub pavilion românesc, cu excepția următoarelor cazuri:

 • proprietarul navei este cetățean român, iar nava are pavilion străin;
 • proprietarul navei este cetățean străin, iar nava are pavilion român;
 • proprietarul navei este cetățean străin și nava are pavilion străin însa este implicat un interes românesc(managementul este asigurat de partea româna)

Se pot prelua în asigurare:

 • Iahturi
 • Veliere
 • Șalupe cu motor
 • Bărcile cu motor
 • Skijet
 • Alte tipuri

Riscuri asigurate:

1.1 Pierderea totală, avariile produse bunului asigurat, ca urmare a producerii următoarelor riscuri:

 • riscuri ale mării, râurilor, lacurilor sau altor ape navigabile interioare;
 • incendiu;
 • aruncare peste bord (jettison);
 • piraterie;
 • contactul/coliziunea cu: aeronave sau obiecte similare şi obiecte care cad accidental din ele, mijloace de transport terestre, instalații și/sau alte echipamente portuare sau docuri, sau orice alt obiect fix sau plutitor de orice fel;
 • cutremur;
 • trăznet;
 • accidente produse la încărcarea, descărcărea sau mutarea proviziilor sau combustibilului;
 • explozie;
 • măsuri de salvare a navei;
 • acte comise cu rea intenție;
 • furtul intregii nave sau a bărcilor sale, sau a motoarelor suspendate (exterioare/outboard), cu condiția ca ele să fi fost bine fixate de nava sau de bărcile sale şi cu dispozitive antifurt, furt produs ca urmare a pătrunderii prin efracţie în locul de păstrare sau reparare a mecanismelor, motoarelor, cârmei sau echipamentului.

Pentru a va prezenta o oferta avem nevoie de Cererea Chestionar completata împreună cu documentele și informațiile din partea de jos a paginii,  transmise pe mail sibiu@transilvaniabroker.ro.

Asigurarea ambarcațiunilor de agrement, acoperă daunele produse bunului asigurat, exceptând motoarele și cele în legătura cu ele (dar nu suportul arborelui port elice, arborele sau elicea), echipamentul electric, bateriile şi conexiunile, produse de:
a) explozia cazanelor sau instalațiilor (excluzând costul reparării sau înlocuirii părților defecte: arbori, cazane explodate);
b) neglijența oricărei persoane, dar excluzând orice cost de remediere/rectificare a defectelor rezultând din neglijența sau încălcarea contractului privind reparațiile sau modificările efectuate la nava asigurată, în numele Dumneavoastră şi/sau proprietarului sau privind întreținerea navei.
Asiguratorul acordă cheltuielile de salvare efectuate de către Dumneavoastră, cu acordul nostru prealabil scris, în scopul de a preveni producerea unei daune ca urmare a riscurilor asigurate conform condițiilor de asigurare, cu condiția respectării tuturor termenilor și condițiilor prevăzute în contractul de asigurare ambarcațiuni.
Limita maximă de despăgubire nu va putea depăși 10% din suma asigurată menționată în polița de asigurare ambarcațiuni.
Dacă nava asigurată prin această poliță primește servicii de salvare de la o navă care aparține în întregime sau parțial aceluiași proprietar/armator sau aflată sub aceeași conducere,
Dumneavoastră veți avea aceleași drepturi în baza acestei asigurări ca și cum proprietarii celeilalte nave nu ar avea niciun interes referitor la nava asigurată sub această asigurare. În astfel de cazuri suma achitată de Noi pentru serviciile acordate se va stabili conform înțelegerii dintre părți, sau prin hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă, potrivit legislației din România sau altor reglementări în domeniu aplicabile cazului, asupra cărora Dumneavoastră și Noi cădem de acord în scris.
În urma producerii unui eveniment asigurat, această asigurare ambarcațiuni, acoperă și cheltuielile de inspecție a carenei navei avariate, inspecție efectuată pe teritoriul României.

Asigurarea avariilor accidentale produse la motor:

Prin prezenta clauză de asigurare și în schimbul primei suplimentare de asigurare achitate de către Dumneavoastră sau Contractant, Noi vom acorda despăgubiri pentru avariile produse „mașinilor” (motoare, instalații conexe – altele decât piciorul de catarg tripod, linia de axe, elicea – echipamente electrice, baterii şi racordurile acestora).
Prezenta clauză acoperă daunele produse de:
a) explozia cazanelor sau instalațiilor (excluzând costurile reparării sau înlocuirii părților defecte: arbori, cazane explodate);
b) neglijența oricărei persoane, dar excluzând orice cost de remediere/rectificare a defectelor rezultând din neglijența sau încălcarea contractului privind reparațiile sau modificările efectuate la Nava asigurată, în numele Dumneavoastră și/sau proprietarului sau privind întreținerea navei.
c) condiții meteo nefavorabile;
d) defectele latente ale corpului navei/mașinilor, numai în cazul navelor cu vechime < 3 ani.

Responsabilitatea Față de Terți

Această Clauză se aplică numai dacă a fost prevăzută o sumă special pentru acest scop, în poliță.

Asiguratorul se angajează să-l despăgubească pe Asigurat pentru limita a 3/4  sau 4/4 din sumele pe care el va fi responsabil să le plătească din motive de interes în Nava asigurată sau decurgând din accidente produse în perioada de asigurare, dar nu mai mult de 3/4 din valoarea asigurată a navei conform poliței, pentru:

 • pierderea sau avarierea oricărei alte nave sau proprietății oricărei alte nave;

Costuri Legale

Asigurătorii vor despăgubi, dacă anterior a fost obținut acordul lor scris, pentru:

 • costurile legale suportate de Asigurat sau pe care Asiguratul va trebui să le suporte pentru contestarea responsabilității sau pentru limitarea acesteia;
 • costurile de reprezentare în orice anchetă judiciară, sau în orice anchetă legată de accidente cu victime.

Nave ale Aceluiași Proprietar

În cazul salvării ori acordării de asistență navei asigurate de o altă navă, inclusiv aparținând aceluiași Armator, ori a altui Armator asigurat se poate acorda o îndemnizație ce se stabilește pe baza înțelegerii dintre părți, cu acordul Asiguratorului, ori prin hotărâre judecătorească sau arbitrară, potrivit legislației din România sau altor reglementări în domeniu aplicabile cazului.

Navigația De Către Alte Persoane

Prevederile acestei Clauze se extind asupra oricărei persoane care navighează cu permisiunea Asiguratului numit în Poliță (alta decât o persoană care lucrează la portul, atelierul de reparații, yaht, clubul, agenția de vânzări sau altă organizație similară) și care navigând sau având Nava în custodie, în urma unui accident acoperit de această Clauză devine responsabilă de plata unei sume terței părți, alta decât Asiguratul numit aici, dacă îndeplinește condițiile de brevetare impuse de Autoritatea Navală Română. Despăgubirea va fi plătibilă Asiguratului sau persoanei care navighează sau are Nava în custodie, cum s-a descris mai sus, la cererea scrisă și a Asiguratului. Nimic din această extindere nu va mări responsabilitatea Asigurătorilor dincolo de limita de responsabilitate impusă de Clauza 13.VI de mai jos și această extensie se va supune tuturor termenilor, condițiilor și garanțiilor acestei asigurări. Nimic din această Clauză 13.III nu va prima în față prevederilor Clauzei 13.II de mai sus.

Extinderea Pentru Mutarea Epavei

Această asigurare va despăgubi cheltuielile, după deducerea cheltuielilor pentru operațiunile de salvare, făcute pentru mutarea epavei Navei asigurate din orice loc proprietate, închiriat sau ocupat de Asigurat, cu o primă suplimentară.

Documente necesare ofertarii

Pentru a vă prezenta o ofertă avem nevoie de Cererea Chestionar completată în totalitate împreună cu următoarele documente și informații transmise pe mail sibiu@transilvaniabroker.ro

 • Documentele ambarcațiunii eliberate de autoritatea navala
 • Document motor(dacă există)
 • Factura de achiziție a ambarcațiunii (dacă există)
 • Zona de navigație
 • Carnet conducator ambarcatiune
 • Fotografii ale ambarcatiunii

  Vreau sa fiu contactat:

  Programeaza-te Online

  Daca doresti informatii personalizate referitoare la Serviciile de Asigurare, te invitam sa programezi o intalnire cu unul dintre specialistii nostri din Sibiu:

   Programeaza-te Online
   Translate »