Asigurarea pentru raspunderea cibernetica

Asigurari transilvania broker sibiu - gdpr

Raspunderea Cibernetica este dedicata oricarei companii care colecteaza, lucreaza sau transmite date cu caracter personal

Ce acopera Asigurarea pentru raspunderea cibernetica?

Asigurarea acopera raspunderea cibernetica a asiguratului pentru sumele pe care asiguratul este raspunzator de a le plati cu titlu de daune in urma savarsirii unui act culpabil in activitatea desfasurata.

Ce se asigura ?

Acoperirile de baza:

 • paguba asiguratului rezultand dintr-o cerere de despagubire inaintata impotriva acestuia in legatura cu o incalcare calificata a informatiilor personale;
 • paguba asiguratului rezultand dintr-o cerere de despagubire inaintata impotriva acestuia in legatura cu o incalcare calificata a informatiilor corporative;
 • paguba asiguratului rezultand dintr-o cerere de despagubire inaintata impotriva unui furnizor de servicii de externalizare (in cazul in care asiguratul are obligatia contractuala de despagubire);
 • paguba asiguratului rezultand dintr-o cerere de despagubire inaintata impotriva acestuia in legatura cu securitatea retelei informatice;
 • onorariile profesionale in legatura cu investigatia administrativa privind datele;
 • penalitati administrative privind datele pe care asiguratul are obligatia legala de a le plati la finalizarea unei investigatii reglementare care rezulta dintr-o incalcare a legislatiei privind protectia datelor cu caracter personal;
 • costuri de aparare suportate in cadrul apararii oricarei cereri de despagubire acoperite de contractul de asigurare.
 • onorarii profesionale in legatura cu reputatia si reabilitarea

Acoperiri suplimentare:

Cu aprobarea asiguratorului si cu plata unei prime de asigurare suplimentare, acoperirea furnizata poate fi extinsa la o gama de clauze cum ar fi:

 • acoperire privind raspunderea multimedia,
 • acoperire privind santajul cibernetic/privind confidentialitatea,
 • acoperire privind intreruperea retelei.

Nu se asigura :

 • comportament anticoncurential,
 • cereri de despagubire anterioare/in desfasurare, cereri de despagubire, fapte si circumstante cunoscute,
 • daune rezultand din acte intentionate, acte ilegale sau frauduloase,
 • vatamare corporala/paguba materiala,
 • raspunderea contractuala,
 • proprietate intelectuala,
 • taxa de licenta,
 • pierdere economica, inclusiv profit nerealizat,
 • comert neautorizat,
 • cereri de despagubire privind titluri de valoare,
 • greva/razboi/terorism,
 • date colectate in mod neautorizat sau ilegal,
 • comert neautorizat,
 • paguba neasigurabila,
 • sanctiuni economice.

Obligatiile Asiguratului:

 • De a notifica in scris asiguratorul cu privire la producerea unui eveniment, in cel mai scurt timp posibil, dar nu mai tarziu de 7 (sapte) zile calendaristice de la producere sau de la luarea la cunostinta si in orice caz pe parcursul perioadei contractului de asigurare.
 • De a instiinta asiguratorul imediat, dar nu mai tarziu de 72 (saptezecisidoua) de ore de la luarea la cunostinta despre orice fapta, circumstanta, incalcare calificata a securitatii datelor, incalcare a legislatiei privind protectia datelor cu caracter personal, evenimente posibile subiecte de presa, amenintari de santaj sau intreruperi semnificative, pe care o persoana instruita, care isi desfasoara activitatea in acelasi domeniu ca si asiguratul, le-ar considera intemeiate pentru formularea ulterioara a unei cereri de despagubire.
 • De a apara si contesta orice cerere de despagubire, cu exceptia cazului in care asiguratorul, la aprecierea sa exclusiva, opteaza in scris pentru preluarea, conducerea apararii si reglementarea oricarei cereri de despagubire.
 • De a acorda intreaga asistenta necesara asiguratorului si de a lua toate masurile posibile pentru evitarea sau diminuarea pagubei sau stabilirea raspunderii ce ii revine asiguratorului in baza contractului de asigurare.
 • De a acorda asiguratorului intreaga asistenta necesara pentru securizarea, inclusiv incheierea oricaror acte si documente necesare pentru a exercita drepturile de recuperare in numele asiguratului. Recuperarile care depasesc suma totala platita de asigurator vor fi restituite asiguratului, mai putin costurile cu recuperarea.

Contacteaza-ne!

Programeaza-te Online

Daca doresti informatii personalizate referitoare la Serviciile de Asigurare, te invitam sa programezi o intalnire cu unul dintre specialistii nostri din Sibiu:

  Programeaza-te Online
  Translate »