Garantia de Participare la Licitatii (BID BOND)

Garantia de participare la licitatii transilvania broker sibiu
Garantia de participare la licitatii Transilvania Broker Sibiu

Garantia de participare la licitatii (BID BOND) este un instrument de garantare ce poate fi solicitat fiecarui Ofertant care participa la o licitatie publica sau o procedura de atribuire a unui contract de achizitie publica, de concesiune de lucrari sau servicii publice

Aceasta este un instrument de garantare solicitat oricarui Ofertant care doreste sa participe la o licitatie de atribuire a contractelor de achizitie publica si a contractelor de cesiune de lucrari sau servicii publice. Garantia are rolul de a proteja, pe intreaga perioada de valabilitate a ofertei depuse si pana la incheierea contractului, Beneficiarul in fata oricarui comportament necorespunzator al Ofertantului.

Conform legii, Garantia de participare poate fi constituita prin transfer bancar sau printr-un instrument de garantare emis de catre o societate bancara sau de catre o societate de asigurari si trebuie prezentata in original, in cuantumul si pentru perioada prevazuta in documentatia licitatiei de atribuire. Garantia se poate constitui prin depunerea unui ordin de plata, a unui cec sau a unei sume in numerar la casieria autoritatii contractante doar daca in documentatia licitatiei de atribuire este prevazuta aceasta posibilitate.

Vreau Oferta Asigurare Garantie

Cadrul legal

Conform Art. 86 din Hotararea Guvernului nr. 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, prevede:

 • Garanţia de participare se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in condiţiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care se prezinta in original, in cuantumul şi pentru perioada prevazuta in documentaţia de atribuire;
 • Garanţia trebuie sa fie irevocabila;
 • Instrumentul de garantare trebuie sa prevada daca plata garanţiei se va executa:
  • condiţionat, respectiv dupa constatarea culpei persoanei garantate, in conformitate cu contractul garantat;
  • necondiţionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaraţiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate;
 • Autoritatea contractanta nu are dreptul:
  • de a impune sau de a interzice prezentarea unui instrument de garantare emis de catre o anumita societate bancara ori societate de asigurari, nominalizata in mod expres in documentaţia de atribuire;
  • de a limita posibilitatea de prezentare a instrumentelor de garantare numai la cele care sunt emise de catre societaţi bancare sau numai la cele care sunt emise de catre societaţi de asigurari;
  • de a impune sau de a interzice prezentarea scrisorilor de garanţie in oricare dintre formele prevazute la alin. (3) lit. a)-b) ori de a acorda, in cadrul procesului de evaluare, un punctaj suplimentar uneia dintre formele de constituire a garanţiei;

Avantaje – Garantia de participare la licitatii

Avantajele Asigurarii de Garantie pentru participarea la licitatie sunt:

 • facilitarea participarii la licitaţiile publice;
 • deblocarea sumelor constituite ca garanţie de participare;
 • neafectarea capitalului de lucru, prin neconstituire de cash colateral;
 • timp redus de emitere a garanţiei, faţa de procedurile bancare;
 • costuri reduse;

Riscurile Asigurate

Riscul  asigurat il reprezinta îndeplinirea obligaţiilor decurgand din oferta de participare la licitaţie, astfel:

 • isi retrage oferta în perioada de valabilitate a acesteia;
 • oferta sa fiind stabilită câstigătoare, nu constituie garantia de buna executie înperioada de valabilitate a ofertei si, oricum, nu mai târziu de 5 zile de la semnarea contractului;
 • oferta sa fiind stabilită câstigătoare, refuza sa semneze contractul de achizitie publica/acordul-cadru în perioada de valabilitate a ofertei.

Contractul de asigurare se incheie pe perioada de valabilitate a ofertei acesta putandu-se prelungi in schimbul plaţii de catre Asigurat a unei prime de asigurare calculata pentru perioada de valabilitate prelungita.

Perioada maxima de Asigurare este de 6 de luni.

Garanţii

Asiguratul trebuie sa prezinte in original un bilet la ordin avalizat de catre administratorul societatii, o fila CEC sau un alt instrument de contra garantare pentru intreaga suma asigurata.

Documente necesare:

 • certificatul de inregistrare (copie);
 • ultimele doua bilanţuri depuse la Administratia Financiara şi ultima balanţa incheiata, semnate si stampilate;
 • documentaţia de atribuire (fişa de date a achiziţiei) in baza careia se solicita garanţia si numarul anuntului de participare;

Vreau Oferta Asigurare Garantie

  Vreau sa fiu contactat:

  Programeaza-te Online

  Daca doresti informatii personalizate referitoare la Serviciile de Asigurare, te invitam sa programezi o intalnire cu unul dintre specialistii nostri din Sibiu:

   Programeaza-te Online
   Translate »