Asigurarea CASCO

Asigurarea facultativa auto casco transilvania broker sibiu
Asigurarea facultativa auto CASCO Transilvania Broker Sibiu

AsigĀ­uĀ­rarea casco iti proĀ­teĀ­jeaza masina de aproape orice fel de daune. PrinĀ­ciĀ­palele riscuri care sunt asigĀ­uĀ­rate de polita casco sunt acciĀ­denĀ­tele rutiere (ciocĀ­niri, colĀ­izĀ­iuni etc), daunele cauzate de fenomenele atmosĀ­ferice (furĀ­tuna, grindĀ­ina, ninĀ­sori abunĀ­dente etc.), incendii, explozii, vanĀ­dalizari, caderi de copaci sau alte corĀ­puri, furĀ­tul total sau parĀ­tial etc.
La polita casco se pot adauga si acoperiri penĀ­tru serĀ­vicii de asisĀ­tenta rutiera ā€“ chelĀ­tuĀ­ieli de tractare, asisĀ­tenta tehnica sau cazarea de urgenta a pasagerilor autovehiculului asigurat.

Cum iti faci o asigĀ­uĀ­rare casco

AsigĀ­uĀ­rarea casco nu este obligĀ­aĀ­toĀ­rie, dar acest lucru nu inseamna ca ea nu este absoĀ­lut neceĀ­sara, mai ales in conĀ­diĀ­tiĀ­ile cresterii conĀ­tinue a tarĀ­ifelor de serĀ­vice. IndiferĀ­ent de autovehiculul pe care il conĀ­duci, noi, ca broĀ­ker avizat, iti putem recoĀ­manda proĀ­dusul potrivit. Te asiguram de profesionalismul nostru inĀ  analiza nevoile tale si o sa analizam impreuna ofertele societatilor adaptate exact neceĀ­siĀ­tatilor tale in ceea ce priveste serĀ­viciĀ­ile de dauna, service-urile cu deconĀ­tare directa, preĀ­tul, riscurile acoperite, franĀ­sizele, suma asigĀ­uĀ­rata.

Ce acte sunt neceĀ­sare penĀ­tru asigĀ­uĀ­rareaĀ casco

Fie ca vrei sa calĀ­culezi o oferta sau chiar sa ti se emita polita, avem nevoie de o copie a carĀ­tii de idenĀ­tiĀ­tate sau a talonuĀ­lui si cartea de identitate sau cui-ul perĀ­soanei asigĀ­uĀ­rate. Aceste documente sunt neceĀ­sare in origĀ­iĀ­nal in caz de dauna, iar daca le pierzi, treĀ­buie sa anunti imeĀ­diat comĀ­paĀ­nia unde ai incheitat asigĀ­uĀ­rarea casco. In caz conĀ­trar risti sa nu priĀ­mesti despaguĀ­birea, mai ales in cazul furĀ­tuĀ­lui masinii.

EleĀ­mentele imporĀ­tante ale politei de asigurare casco

ValĀ­oarea de nou ā€” este valĀ­oarea de facĀ­tura (in cazul masinilor noi) sau valĀ­oarea inscrisa intr-un catĀ­aĀ­log speĀ­cialĀ­izat utiĀ­lizat in indusĀ­tria de asigĀ­uĀ­rari: euroĀ­tax, apia etc.
Suma asigĀ­uĀ­rata ā€“ este valĀ­oarea pe care o acopera polita casco. Este calĀ­cuĀ­lata folosind un algoĀ­ritm si reprezĀ­inta, in prinĀ­cipiu, diferenta dintre valĀ­oarea de nou si a facĀ­torului de uzura. Acesta variĀ­aza de la asigĀ­uĀ­raĀ­tor la asigĀ­uĀ­raĀ­tor, de aceea sumele asigĀ­uĀ­rate vor fi diferite in oferĀ­tele comĀ­paniĀ­ilor de asigĀ­uĀ­rari.
FranĀ­siza ā€” este partea din dauna pe care o suporti tu, ca benĀ­eĀ­fiĀ­ciar al polittei. Sunt mai multe tipuri de franĀ­size: franĀ­size la daune parĀ­ttale si la dauna totala, franĀ­size fixe sau proĀ­cenĀ­tuale (din suma asigĀ­uĀ­rata sau din dauna), franĀ­size pe grupe de riscuri ā€“ avarii, furt, vanĀ­dalĀ­ism etc.
Nu intotĀ­deauna franĀ­siza 0 este cea mai buna soluĀ­tie! FranĀ­siza inseamna in prinĀ­ciĀ­pal o economie pe care o faci la incheierea politei. Noi te putem sfatui in funcĀ­tie de istoricul tau perĀ­sonal daca si ce tip de franĀ­siza sa alegi.
Prima de asigĀ­uĀ­rare ā€” este preĀ­tul pe care-l platĀ­esti penĀ­tru polita, staĀ­bilit in funcĀ­tie de datele tehnice ale masinii, de datele proĀ­priĀ­etaruĀ­lui si de clauzele supliĀ­mentare penĀ­tru care ai optat. Se poate achita inteĀ­gral sau in rate.
Oferta asigurare Casco

Ce despagubeste polita de asigĀ­uĀ­rareaĀ casco

Polita casco poate despagubi daune parĀ­tiale si/sau daune totale.
MecanĀ­isĀ­mul despaguĀ­birii unei avarii parĀ­ttale este urmaĀ­torul: reparatie (atunci cand aceasta este posiĀ­bila), inlocuirea pieselor, cand acesĀ­tea nu mai pot fi reparate.
In cazul daunei totale, asigĀ­uĀ­raĀ­torul face o evalĀ­uĀ­are a epavei (pracĀ­tic intr-un sisĀ­tem proĀ­priu de licĀ­itare a epavelor), epava este vanĀ­duta celui care casstiga licĀ­iĀ­taĀ­tia, iar asigĀ­uĀ­raĀ­torul platĀ­este diferenta pana la suma asigĀ­uĀ­rata. Din aceasta se scad evenĀ­tualele franĀ­size sau rate neaĀ­chiĀ­tate de prima.

DespaguĀ­birea furtului

Atat in cazul furĀ­tuĀ­lui din autoveĀ­hicule, cat si al furĀ­tuĀ­lui de autoveĀ­hicule, exista un terĀ­men legal de anchetare a cazuĀ­lui de 60 de zile. Pasii care treĀ­buie parĀ­cursi sunt: avizarea daunei la asigĀ­uĀ­raĀ­tor (la furt parĀ­tial se face si conĀ­statarea), comuĀ­niĀ­carea cu poliĀ­tta, care se face la 30 si 60 de zile de la comiterea furĀ­tuĀ­lui, care are ca scop urmarirea cazuĀ­lui anchetei. Daca demerĀ­sul poliĀ­ttei nu se incheie cu sucĀ­ces, aceasta va elibĀ­era o adresa ofiĀ­ciala prin care va conĀ­firma acest lucru. Dupa acest moment poti face cerĀ­erea de despaguĀ­bire si poti primi despagubirea.

    Vreau sa fiu contactat:

    Translate Ā»