Asigurarea CASCO ECONOM

Asigurari transilvania broker sibiu - casco econom
Asigurarea CASCO – Transilvania Broker Sibiu

OBIECTUL – Asigurarea CASCO ECONOM

 Obiectul asigurării îl constituie asigurarea casco a unui autoturism cu o vechime de pana la 20 ani și a echipamentelor de serie pentru pagube produse acestora. Asigurarea casco se poate încheia pentru persoane fizice sau juridice cu domiciliul, reşedinţa sau sediul în România, pentru autovehicule înmatriculate în România. Fac excepție și nu pot fi asigurate autoturismele care în certificatul de înmatriculare și/sau în cartea de identitate se regăsește înscrisă mențiunea: „Autovehicul declarat furat”, precum și cele cu volanul pe partea dreapta.

Cu excepţia unei precizări diferite, menţionată expres de către Asigurător în Poliţă, interesul pentru bunul asigurat este prezumat a aparține proprietarului autovehiculului asigurat, chiar dacă asigurarea casco a fost încheiată de un Contractant, altul decât Asiguratul, sau dacă despăgubirea, în caz de daună, este cesionată în favoarea unei terţe persoane, alta decât Asiguratul, pe baza manifestării de voinţă a acestuia din urmă.

Dacă interesul amintit mai sus nu există, contractul de asigurare este nul de drept şi nu poate produce nici un fel de efecte juridice, iar Asigurătorul are dreptul de a reţine primele încasate în cazul în care Contractantul a acţionat cu intenţie.

Dacă interesul este diferit de dreptul de proprietate asupra autovehiculului asigurat, va trebui declarat acest fapt în scris, în mod explicit, înainte de încheierea Poliţei, acesta constituind o împrejurare esenţială privind riscul.
Oferta asigurare Casco

ELIGIBILITATE

 • Se asigura doar autovehicule inmatriculate in Romania
 • Clasa de Bonus Malus B8 – M4
 • Asigurat mai mare de 30 de ani
 • Asiguratul poate fi PF sau PJ
 • Vechimea autoturismului intre 6-20 de ani

 RISCURI ASIGURATE

 • Coloziuni cu alte vehicole
 • Fenomene atmosferice
 • Asistenta rutiera inclusa pentru autoturisme cu vechime sub 10 ani

 Asigurătorul acordă despăgubiri în limita valorii reale a autoturismului la data producerii evenimentului asigurat, dar nu mai mult de 30 000 lei dar și a maxim 3(trei) evenimente, pentru pagubele materiale, cauzate autoturismului menționat în Poliță, numai pe perioada asigurată, după cum urmează:

A) AVARII:

 • avariere parțială sau totală a autovehiculului asigurat ca urmare a unei coliziuni cu un alt vehicul;
 • avariere provocată de căderea pe autovehicul a unor corpuri (copaci, blocuri de gheaţă sau de zăpadă, bolovani etc.) sau de căderea unor corpuri pe clădirea în care se află autovehiculul, inclusiv a stratului de zăpadă căzut de pe un imobil (greutatea stratului de zăpadă/gheață) sau avalanșei de zăpadă, ca urmare a catastrofelor naturale sau fenomenelor atmosferice.
 • avariere ca urmare a fenomenelor atmosferice și calamităților naturale: ploaie torențială, grindină, furtună, cutremur de pământ, inundație, prăbușire sau alunecare de teren. În caz de inundație, se acordă despăgubiri și pentru pagube produse ca urmare a acoperirii cu un strat de apă a locului în care se afla parcat/garat/staționat autovehiculul, precum și pentru pagube produse de acțiunea mecanică a apelor curgătoare sau a obiectelor purtate de apă. În caz de trăsnet, furtună, cutremur, prăbușire/alunecare de teren se acordă despăgubiri și pentru pagube produse autovehiculului prin efecte indirecte, de exemplu: prăbușirea unui copac lovit de trăsnet, acțiunea mecanică a obiectelor purtate de furtună, dărâmarea acoperișului/construcției în care se afla autovehiculul ca urmare a greutății stratului de zăpadă.
 • avariere provocată de incendiu și explozie ca efecte directe a unor riscuri acoperite (inclusiv explozia rezervorului de carburant sau a celui de aer comprimat), chiar dacă explozia nu a fost urmată de incendiu.

B) FURT:

Asigurătorul acordă despăgubiri pentru maxim 1(un) eveniment pentru întreaga perioadă asigurata în cazul furtului total al autovehiculului asigurat.

SUMA ASIGURATĂ

Autovehiculul și echipamentele se asigură numai la valoarea reală a acestora la data producerii evenimentului asigurat, valoare care nu poate depăși cuantumul sumei de 30.000 lei.

Suma asigurată se micşorează, după fiecare daună, cu cuantumul pagubei.

Nu se efectueaza reîntregirea sumei asigurate automat și gratuit, decât în cazul în care evenimentul asigurat s-a produs din vina unui terț asigurat RCA, iar asiguratul a luat măsurile de conservare a dreptului de regres al Asiguratorului.
Oferta asigurare Casco

PRIMA DE ASIGURARE

Prima de asigurare  este in functie de pachetul si suma asigurata aleasa.

Plata primei se efectueaza, în lei, anticipat şi integral.

 PERIOADA DE ASIGURARE

 Perioada de asigurare este cea precizată în Poliţă, cu valabilitate de minim 1 luna, multiplu de o luna, pana la maxim 12 luni, în funcție de perioada de asigurare a poliței RCA emise pentru bunul asigurat:

începe la ora 0.00 a zilei precizate în Poliţă, dar nu mai devreme de ora 24 a zilei în care s-a plătit prima de asigurare;

 încetează la ora 24.00 a ultimei zile a perioadei de asigurare precizate în Poliţă sau odată cu producerea evenimentelor asigurate care au ca urmare epuizarea sumei asigurate.

LIMITA GEOGRAFICĂ – Asigurarea casco

 Asigurarea casco este valabilă numai pe teritoriul României.

EXCLUDERI

 • Vandalism/Furt/ Daunele provocate de autori necunoscuti
 • Evenimente provocate in afara drumurilor publice
 • Evenimente provocate de conducatori auto cu varsta sub 30 de ani
 • Autoturisme care desfasoara activitati de Taxi, Rent a Car, Paza si Protectie, Scoli de Soferi

  Vreau sa fiu contactat:

  Programeaza-te Online

  Daca doresti informatii personalizate referitoare la Serviciile de Asigurare, te invitam sa programezi o intalnire cu unul dintre specialistii nostri din Sibiu:

   Programeaza-te Online
   Translate »