Leasing operational VS Leasing financiar

Leasing operational vs leasing financiar
Leasing Operational vs Leasing financiar- Transilvania Broker Sibiu

Contract de leasing financiar este orice contract de leasing care indeplineste cel putin una dintre urmatoarele conditii:

 • riscurile si beneficiile dreptului de proprietate asupra bunului care face obiectul leasingului sunt transferate utilizatorului la momentul la care contractul de leasing produce efecte;
 • contractul de leasing prevede expres transferul dreptului de proprietate asupra bunului ce face obiectul leasingului catre utilizator la momentul expirarii contractului;
 • utilizatorul are optiunea de a cumpara bunul la momentul expirarii contractului, iar valoarea reziduala exprimata in procente este mai mica sau egala cu diferenta dintre durata normala de functionare maxima si durata contractului de leasing, raportata la durata normala de functionare maxima, exprimata in procente;
 • perioada de leasing depaseste 80% din durata normala de functionare maxima a bunului care face obiectul leasingului; in intelesul acestei definitii, perioada de leasing include orice perioada pentru care contractul de leasing poate fi prelungit;
 • valoarea totala a ratelor de leasing, mai putin cheltuielile accesorii, este mai mare sau egala cu valoarea de intrare a bunului;

Contract de leasing operational este orice contract de leasing incheiat intre locator si locatar, care transfera locatarului riscurile si beneficiile dreptului de proprietate, mai putin riscul de valorificare a bunului la valoarea reziduala si care nu indeplineste niciuna dintre conditiile de la punctele b)-e) din definitia leagingului financiar; riscul de valorificare a bunului la valoarea reziduala exista atunci cand optiunea de cumparare nu este exercitata la inceputul contractului sau cand contractul de leasing prevede expres restituirea bunului la momentul expirarii contractului.

Leasing Operational vs Leasing Financiar

Leasing OperationalLeasing Financiar
Avantaje
Este metoda de finantare a utilizarii unui bun pe o durata determinata.

Practic, se realizeaza, de regula, pe termen scurt, ceea ce este avantajos în cazul bunurilor care se uzeaza foarte repede.

De exemplu echipamentele tehnologice. Astfel, firma poate sa renunte la ele imediat ce nu îi mai sunt necesare, fara a se încarca cu valoarea ramasa a acestora.

Recomandat companiilor cu o flota bogata în echipamente, pentru ca elimina o mare parte din riscurile si nesiguranta gestionarii acestora. Astfel, ofera oportunitatea externalizarii serviciilor de mentenanta si a gestionarii costurilor legate de administrarea parcului auto. Compania de leasing se ocupa de toate responsabilitatile aferente autovehiculului dat în folosinta, respectiv plata taxelor si a asigurarilor, reparatiile, întretinerea sau chiar schimbarea anvelopelor.

Managerii au posibilitatea sa se concentreze mai mult pe obiectul principal de activitate al firmei, sa cunoasca cu exactitate cash-flow-ul si gradul de performanta financiara.

Produsul este înregistrat ca mijloc fix în contabilitatea firmei de leasing, valoarea ratei de leasing fiind în totalitate cheltuiala deductibila pentru utilizator. Rata lunara este compusa din amortizare si beneficiul companiei de leasing.

Birocratie redusa si, ca atare, o încarcare mult diminuata a departamentelor de contabilitate.

La finalul contractului, utilizatorul poate alege sa-l prelungeasca.

Avansul nu este obligatoriu, iar valoarea acestuia, precum si durata perioadei de finantare sunt flexibile.

Leasingul operational nu intra în calculul gradului de îndatorare.

Utilizatorul devine proprietarul bunului la sfârsitul perioadei de contractare.

Este, în general, o metoda de finantare a achizitiei unui bun recomandata companiilor mici, datorita avantajului adus de rata reziduala, a carui nivel flexibil are ca efect diminuarea ratelor lunare.

Vama, înmatricularea, asigurarea se realizeaza de catre firma de leasing.

Valoarea avansului si durata perioadei de finantare sunt flexibile.

În cazul leasingului financiar, rata lunara este compusa din principal, dobânda si tva. Bunurile ce fac obiectul contractului de leasing se înregistreaza ca mijloace fixe în contabilitatea utilizatorului, acesta deducând cheltuielile cu amortizarea lor si pe cele cu dobânda.

Dezavantaje
La finele contractului de leasing, utilizatorul este obligat sa înapoieze bunul.

Comparativ cu un credit auto, rata creste în cazul leasingului, pentru ca înglobeaza si costurile de asigurare.

Rata lunara poate fi mai mare decât în cazul leasingului financiar, pentru ca avansul nu este obligatoriu.

Desi societatile finantatoare asigura serviciile de management a flotei auto, ele nu sunt gratuite.

Oferte Leasing Operational

Riscurile utilizarii bunului trec în grija utilizatorului.

Avansul este obligatoriu.

Comparativ cu un credit auto, rata creste în cazul leasingului, pentru ca înglobeaza si costurile de asigurare.

Cheltuielile legate de întretinerea bunului cad în sarcina utilizatorului.

Desi societatile finantatoare asigura serviciile de logistica, ele nu sunt gratuite.

Oferte Leasing Financiar

Tratarea din punctul de vedere al impozitului pe profit

 • In cazul leasingului financiar utilizatorul este tratat din punct de vedere fiscal ca proprietar, in timp ce in cazul leasingului operational, locatorul are aceasta calitate.
 • Amortizarea bunului care face obiectul unui contract de leasing se face de catre utilizator, in cazul leasingului financiar, si de catre locator, in cazul leasingului operational, cheltuielile fiind deductibile (cele aferente amortizarii fiscale).
 • In cazul leasingului financiar utilizatorul deduce dobanda, iar in cazul leasingului operational locatarul deduce chiria (rata de leasing).

Tratarea din punctul de vedere al TVA

Transmiterea folosintei bunurilor in cadrul unui contract de leasing este considerata prestare de servicii.

La sfarsitul perioadei de leasing, daca locatorul/finantatorul transfera locatarului/utilizatorului dreptul de proprietate asupra bunului, la solicitarea acestuia, operatiunea reprezinta o livrare de bunuri pentru valoarea la care se face transferul.

Se considera a fi sfarsitul perioadei de leasing si data la care locatarul/utilizatorul poate opta pentru cumpararea bunului inainte de sfarsitul perioadei de leasing, dar nu mai devreme de 12 luni.

Daca optiunea de cumparare a bunului de catre locatar/utilizator se exercita inainte de derularea a 12 luni consecutive de la data inceperii contractului de leasing, respectiv data de la care bunul este pus la dispozitia locatarului/utilizatorului, se considera ca nu a mai avut loc o operatiune de leasing, ci o livrare de bunuri la data la care bunul a fost pus la dispozitia locatarului/utilizatorului.

Daca in cursul derularii unui contract de leasing financiar intervine o cesiune intre utilizatori cu acceptul locatorului/finantatorului sau o cesiune a contractului de leasing financiar prin care se schimba locatorul/finantatorul, operatiunea nu constituie livrare de bunuri, considerandu-se ca persoana care preia contractul de leasing continua persoana cedentului. Operatiunea este considerata in continuare prestare de servicii, persoana care preia contractul de leasing avand aceleasi obligatii ca si cedentul in ceea ce priveste taxa.

  Vreau sa fiu contactat:

  Programeaza-te Online

  Daca doresti informatii personalizate referitoare la Serviciile de Asigurare, te invitam sa programezi o intalnire cu unul dintre specialistii nostri din Sibiu:

   Programeaza-te Online
   Translate ┬╗