Garantia de buna conduita

Garantia de buna conduita transilvania broker sibiu
Garantia de buna conduita Transilvania Broker Sibiu

Polita de asigurare garantia de buna conduita obliga atat Asiguratul cat si Asiguratorul in mod irevocabil sa plateasca Beneficiarului valoarea garantiei, in cazul respingerii contestaţiei/cererii/plangerii formulate de Asigurat catre Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor ori direct catre instanta de judecata, de la momentul ramanerii definitive a deciziei Consiliului/hotararii instantei de judecata, in conformitate cu dispoziţiile art. 2711 si 2712 ale Ordonanţei de urgenţa nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare.

Cuantumul garantiei de buna conduita se stabileşte prin raportare la valoarea estimata a contractului ce urmeaza a fi atribuit, astfel:

 • 1% din valoarea estimata, daca aceasta este mai mica decat pragurile valorice prevazute la art. 55 alin. (2) lit. a) şi b);
 • 1% din valoarea estimata, daca aceasta este mai mica decat pragurile valorice prevazute la art. 55 alin. (2) lit. c), dar nu mai mult decat echivalentul in lei a 10.000 euro, la cursul BNR de la data constituirii garanţiei;
 • 1% din valoarea estimata, daca aceasta este egala sau mai mare decat pragurile valorice prevazute la art. 55 alin. (2) lit. a) şi b), dar nu mai mult decat echivalentul in lei a 25.000 euro, la cursul BNR de la data constituirii garanţiei;
 • 1% din valoarea estimata, daca aceasta este egala sau mai mare decat pragurile valorice prevazute la art. 55 alin. (2) lit. c), dar nu mai mult decat echivalentul in lei a 100.000 euro, la cursul BNR de la data constituirii garanţiei;

Avantajele Asigurarii de garantia de buna conduita sunt:

 • facilitarea exercitarii dreptului la contestatie;
 • deblocarea sumelor constituite ca garanţie de buna conduita;
 • neafectarea capitalului de lucru, prin neconstituire de cash colateral;
 • timp redus de emitere a garanţiei, faţa de procedurile bancare;

Garanţii colaterale – Asiguratul trebuie sa prezinte in original un bilet la ordin avalizat de administratorul societatii pentru intreaga suma asigurata sau o fila CEC sau un alt instrument de garantare.

Documente necesare:

 • certificatul de inregistrare (copie);
 • ultimele doua bilanţuri depuse la Administratia Financiara şi ultima balanţa incheiata, semnate si stampilate;
 • dovada constituirii garantiei de participare;

Vreau Oferta Asigurare Garantie

  Vreau sa fiu contactat:

  Programeaza-te Online

  Daca doresti informatii personalizate referitoare la Serviciile de Asigurare, te invitam sa programezi o intalnire cu unul dintre specialistii nostri din Sibiu:

   Programeaza-te Online
   Translate »