Asigurarea Lucrarilor de Constructii Montaj CAR

Asigurarea lucrarilor de constructii - montaj si raspunderea constructorului transilvania broker sibiu
Asigurarea Lucrarilor de Constructii si Montaj CAR Transilvania Broker Sibiu

 

Asigurarea Lucrarilor de Constructii Montaj CAR și răspunderea constructorului sunt două polițe de asigurare diferite, dar care sunt strâns legate și se completează reciproc pentru a oferi protecție proprietarilor de clădiri și construcții. Iată câteva lucruri importante de știut despre aceste tipuri de asigurări:

 • Asigurarea lucrărilor de construcții-montaj este o poliță de asigurare care acoperă riscurile specifice asociațe cu lucrările de construcții și montaj, cum ar fi deteriorarea materialelor, furtul sau daunele cauzate de intemperii.
 • Polița de asigurare a lucrărilor de construcții-montaj poate fi personalizată în funcție de nevoile proprietarului și poate acoperi diferite tipuri de riscuri și evenimente.
 • Răspunderea constructorului este o poliță de asigurare care protejează proprietarii de clădiri și construcții împotriva daunelor sau pierderilor care pot fi cauzate de acțiunile sau inacțiunile constructorului.
 • Polița de asigurare a răspunderii constructorului poate acoperi daunele cauzate de erori de proiectare, defecte de construcție sau alte probleme care pot afecta siguranța sau integritatea construcției.
 • Atât polița de asigurare a lucrărilor de construcții-montaj, cât și polița de asigurare a răspunderii constructorului sunt importante pentru proprietarii de clădiri și construcții, deoarece pot ajuta la acoperirea costurilor ridicate asociate cu reparațiile sau reconstrucția în cazul unor evenimente neașteptate.
 • Transilvania Broker este un broker de asigurări care oferă polițe de asigurare pentru lucrările de construcții-montaj și pentru răspunderea constructorului, personalizate în funcție de nevoile proprietarilor și cu acoperire în cazul unor evenimente neașteptate. Aceasta poate oferi consultanță și suport clienților săi în alegerea polițelor de asigurare potrivite pentru nevoile lor.

Asigurarea pentru toate riscurile a lucrărilor de construcții montaj si Răspunderea constructorului este o asigurare complexă de tip Engineering prin care se asigură riscurile specifică activității de construcții montaj. Sunt asigurate astfel lucrări de execuție/reabilitare la obiective precum clădiri rezidențiale/birouri, industrial etc., sau lucrări de execuție/asamblare/refacere a instalațiilor și echipamentelor.

Polița este structurată să reprezinte o acoperire completă a riscurilor pe care le presupune un contract de execuție, în sensul că sunt acoperite prin Secțiunea I – pagube materiale, pierderile materiale sau avarierea structurilor aflate în stadiu de execuție iar prin Secțiunea a II-a – răspunderea civilă, prejudiciile (vătămările corporale și/sau pagubele materiale) provocate terțelor persoane ca urmare a unui eveniment de șantier.

Acoperirea validează atât pe perioada de execuție a lucrărilor cât și pe perioada de garanție, dacă contractul respectiv prevede și această acoperire.

Este o acoperire tip toate riscurile, în condițiile în care riscurile excluse sunt doar riscuri care nu pot fi acoperite prin niciun tip de asigurare.

Sunt asigurabile, fără însă a se limita la următoarele categorii de riscuri speciale:

 • riscurile naturale (cutremur, inundații, revărsări de ape, furtună, alunecări de teren, etc.);
 • incendiu, explozie;
 • furtul prin efracție al materialelor de construcții;
 • pagube produse în perioada de testare a instalațiilor/echipamentelor montate;
 • pagube produse în perioada de garanție/mentenanță/remediere a defectelor;
 • opțional polița poate acoperi și o serie de alte riscuri precum răspunderea decurgând din proiect, pagube provocate de acte de revoltă, greve, tulburări civile;
 • polița se poate extinde și asupra echipamentelor, utilajelor și instalațiilor de construcții pentru avarii suferite pe timpul prezenței/acțiunii lor pe șantier.

Pagube materiale cuprinse in Asigurarea Lucrarilor de Constructii si Montaj CAR

In baza prezentei sectiuni, se asigura urmatoarele:

 • bunuri aflate la locatia lucrarilor de constructii – montaj si mentionate expres in contractul de asigurare;
 • lucrari contractuale de constructii-montaj, permanente sau temporare, cu toate materialele care vor fi incorporate in acestea, incluzand: valoarea contractului, materiale/alte bunuri puse la dispozitie de catre Beneficiarul lucrarilor de constructii – montaj – conform specificatiei anexate;
 • constructii existente, utilaje/ instalatii/ echipamente proprietatea Beneficiarului lucrarilor de constructii – montaj– conform specificatiei anexate;
 • utilaje/ instalatii/ echipamente ale Constructorului/ subcontractorilor – conform specificatiei anexate;
 • cheltuieli necesare si rezonabile, efectuate in legatura cu bunurile asigurate si generate de producerea/ iminenta producerii evenimentelor asigurate, incluse in suma asigurata totala, dar nu mai mult de 10% din valoarea acesteia pentru limitarea pagubelor, salvare/ conservarea bunurilor asigurate, suplimentare, acoperite in limitele sumelor mentionate in polita si in schimbul platii unei prime de asigurare aditionale, pentru curatarea/ inlaturarea resturilor de santier, eliberarea spatiului si curatarea acestuia ca urmare a producerii unui eveniment asigurat;
 • onorarii arhitecti/ proiectanti;
 • interventia pompierilor;
 • orele suplimentare, lucrul in timpul noptii/ zilelor de sarbatoare legala, transportului rapid/ expres de bunuri (materiale/ utilaje/ instalatii/ echipamente) – daca se convine intre parti;

Asiguratorul acorda despagubiri pentru daunele produse in perioada de valabilitate a contractului de asigurare, din orice cauza, alta decat cele excluse in mod expres.

Raspunderea civila a asiguratorului

Asiguratorul acorda despagubiri, in limitele raspunderii mentionate in polita de asigurare, pentru:

 • sumele compensatorii pe care Asiguratul este obligat sa le plateasca persoanelor pagubite ca urmare a producerii evenimentelor asigurate;
 • cheltuielile de judecata facute de persoana pagubita pentru indeplinirea formalitatilor legale in vederea obligarii Asiguratului la plata despagubirilor, daca Asiguratul a fost obligat la despagubire prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva si irevocabila;
 • cheltuielile de judecata facute de Asigurat in procesul civil, stabilite de lege ori de catre instantele de judecata, daca Asiguratul a fost obligat la plata despagubirilor.

Documente necesare ofertarii

Pentru a va prezenta o oferta avem nevoie de Cererea chestionar completata impreuna cu urmatoarele documente si informatii transmise pe mail sibiu@transilvaniabroker.ro

In afara de chestionar vor mai fi necesare si urmatoarele documente:

 • Memoriul Tehnic
 • Graficul de lucrari
 • Centralizator de lucrari
 • Studiu Geotehnic (acolo unde e cazul)
 • Planul de amplasament
 • Contractul incheiat cu Beneficiarul + eventualele acte aditionale
 • Lista utilajelor (descriere, an fabricatie, valore de nou) – doar daca se doreste asigurarea lor

Toate aceste documente fac de regula parte integranta din documentatia contractelor.

  Vreau sa fiu contactat:

  Programeaza-te Online

  Daca doresti informatii personalizate referitoare la Serviciile de Asigurare, te invitam sa programezi o intalnire cu unul dintre specialistii nostri din Sibiu:

   Programeaza-te Online
   Translate »