Oferta Pret Asigurare CMR

Asigurarea de raspundere civila a transportatorului rutier - cmr transilvania broker sibiu
Asigurarea CMR (Raspunderea Civila a Transportatorului Rutier) – Transilvania Broker Sibiu

Asigurarea de răspundere a transportatorului, în calitate de cărăuș, pentru mărfurile transportate cu vehicule, vizează transporturile de marfă cu vehicule înmatriculate în România, pe șosele, în baza unor contracte de transport. Acoperă pierderea totală sau parțială a mărfurilor sau avarierea acestora, produse în timpul operațiunilor de transport de mărfuri, pentru care locul de încărcare și locul de descărcare sunt ambele pe teritoriul României sau sunt situate în țări diferite, dintre care cel puțin una dintre ele este țară semnatară a Convenției referitoare la contractul de transport internațional de mărfuri pe șosele C.M.R.

Acoperire teritoriala

Asigurarea CMR: sunt asigurate transporturile rutiere publice de marfuri efectuate pe teritoriul a doua tari diferite (cu sau fara tranzitarea uneia sau mai multor tari), iar cel putin una dintre ele este tara semnatara a Conventiei C.M.R.
RTR: Sunt acoperite transporturile rutiere publice de marfuri efectuate numai pe teritoriul Romaniei, de la plecare pana la destinatie.

Raspundere Civila a Transportatorului in calitate de caraus – Obiectul asigurarii

Acoperirea de baza este in conformitate cu articolele 17 si 23 din Conventia C.M.R. semnata la Geneva pe data de 19 mai 1956, la care Romania a aderat prin decretul nr. 451/1972, fiind acoperita culpa transportatorului ce poate sa apara ca urmare a:

 • pierderii totale sau partiale a marfurilor;
 • avarierii marfurilor;

fiind acoperite si:

 • taxele de transport, taxele vamale si alte cheltuieli ivite cu ocazia transportului marfii;
 • prejudiciile cauzate de intarziere in eliberare.

Asigurarea CMR constituie acoperirea raspunderii civile contractuale a companiilor ce efectueaza, in calitate de caraus, transporturi pe sosele in trafic national sau international, cu vehicule (care sunt mentionate expres in polita de asigurare), pentru avarierea sau distrugerea marfurilor incredintate pentru transport sau pentru depasirea termenului de livrare.

Riscuri acoperite prin Asigurarea CMR

 • pierderea si avarierea marfurilor pe durata transportului rutier, inclusiv furtul (in cazul anumitor societati de asigurare), cu mentiunea ca, daca vehiculul incarcat cu marfa este transportat o parte a traseului pe mare, pe cale navigabila interioara, pe cale ferata sau aeriana in executarea unui transport unitar, fara descarcarea marfii din vehicul, polita acopera intreg transportul mixt;
 • intarzierea in livrare, in limita taxelor de transport;
 • in limita sumei asigurate, cheltuielile rezonabile efectuate pentru prevenirea producerii riscului, salvarea sau limitarea pagubelor, precum si cheltuielile de expertiza si de judecata cand asiguratul a fost obligat la despagubiri intr-o actiune civila.

Includerea acoperirii riscului de furt este diferita de la o societate de asigurare la alta. Unii asiguratori nu considera furtul ca facand parte din asigurarea CMR, astfel incat paguba produsa prin furt nu ar fi vina transportatorului. Majoritatea societatilor de asigurare despagubesc doar furtul prin efractie. Exista si asiguratori care acopera  furtul, total sau partial, prin clauza suplimentara la polita, in schimbul platii unei prime suplimentare.

Suma despagubita in cazul pierderii totale sau partiale a marfii se determina pe baza costului marfii la locul si momentul primirii acesteia pentru transport. Valoarea marfii este determinata pe baza cursului bursei sau in functie de pretul curent al pietei. In lipsa acestora, valoarea marfii se va determina pe baza valorii uzuale a marfurilor de acelasi fel si aceeasi calitate.

Cuantumul despagubirii nu poate sa depaseasca 25 franci/kg (prin franc se intelege francul-aur, cu greutatea de 10/31 grame si continut de finete de 0,900) de greutate bruta lipsa, conform articolului 3 din Conventia referitoare la transportul international de marfuri pe sosele, incheiata la Geneva in 1956 si ratificata de Romania in 1972.
Alaturi de acestea se restituie si taxa de transport, taxele vamale si celelalte cheltuieli in legatura cu transportul marfii.

In cazul depasirii termenului de livrare, in urma dovezilor aduse de pagubit prin care se demonstreaza ca depasirea termenului a provocat daune, transportatorul este obligat sa plateasca despagubiri pana la un nivel maxim ce este egal cu nivelul taxelor de transport.

Excluderi

1. pagube indirecte (de exemplu: scaderea preturilor marfurilor);

2. cheltuieli pentru imbunatatirea, transformarea bunurilor  precum si repararea unor avarii produse de cauze care nu sunt cuprinse in polita de asigurare;

3. pagube produse marfurilor transportate ca urmare a:

 • razboiului, grevelor, tulburarilor civile, etc.
 • utilizarii autovehiculelor descoperite si fara prelata, daca acest mod de utilizare nu a fost convenit in mod expres intre parti;
 • lipsei sau defectiunii ambalajului pentru marfurile expuse prin natura lor la stricaciuni sau vatamari atunci cand nu sunt ambalate sau sunt prost ambalate;
 • manipularii in timpul incarcarii si descarcarii, precum si in timpul deplasarii mijlocului de transport ca urmare a nerespectarii normelor de ancorare;
 • naturii unor marfuri, expuse unor cauze inerente chiar a acestei naturi, fie perimarii complete sau partiale sau vatamarii din cauza ruperii, ruginirii, descompunerii spontane, uscarii, scurgerii normale sau actiunii parazitilor si rozatoarelor;
 • incarcarii sau numerotarii insuficiente sau nesatisfacatoare a coletelor;
 • transportului animalelor vii;

4. pagubele produse datorita depasirii termenului de livrare din cauze neimputabile Asiguratului (stationari in vama etc.);

5. pagubele produse in cazurile in care;

6. accidentul a fost produs cu intentie;

7. autovehiculul nu avea certificat de inmatriculare valabil sau o autorizatie de circulatie valabila;

8. in momentul accidentului, autovehiculul era condus sau actionat de o persoana fara permis de conducere valabil pentru categoria respectiva de autovehicule, ori dupa ce permisul de conducere i-a fost retras, anulat sau retinut in vederea anularii, ori ca urmare a suspendarii dreptului de a conduce;

9. accidentul a fost produs in timpul conducerii autovehiculului sub influenta bauturilor alcoolice, precum si in timpul comiterii unor fapte incriminate de dispozitiile legale privind circulatia pe drumurile publice ca infractiuni, chiar daca aceste fapte nu s-au produs pe astfel de drumuri, sau in timpul comiterii altor infractiuni;

10. accidentul a fost produs in timpul cat autorul infractiunii incerca sa se sustraga de la urmarire.

Clauze suplimentare

 • Furt – acopera riscul de furt (prin efractie sau prin acte de talharie) al marfurilor;
 • Frigo – acopera daunele produse marfurilor perisabile (refrigerate/congelate) prin depreciere sau alterare ca urmare a producerii riscului de defectare accidentala a instalatiilor frigorifice in timpul transportului;
 • Cabotaj – acopera eventualele pagube produse marfurilor transportate in timpul operatiunilor de cabotaj efectuate de catre Asigurat in statele membre ale U.E. ce permit astfel de operatiuni;
 • Manipulare – acopera daunele materiale produse in mod direct marfurilor transportate ca urmare a operatiunilor de manipulare a acestora (incarcare, descarcare, stivuire, ancorare), efectuate de catre prepusii Asiguratului;
 • Autotractor – acopera raspunderea Asiguratului in calitate de caraus pentru marfurile transportate rutier cu remorci / semiremorci ce nu apartin Asiguratului si nu au fost (nu trebuie) declarate Asiguratorului, dar care sunt trase de un vehicul aflat in exploatarea directa a Asiguratului in baza unui contract valabil;
 • Container – acopera daunele materiale produse in mod direct containerelor in care sunt depozitate marfurile transportate.

Asigurarea transporturilor în cabotaj

Orice operator de transport rutier de mărfuri care efectuează operațiuni contra cost în numele unui terț, titular al unei licențe comunitare și al cărui conducător auto, dacă este cetățean al unei țări terțe deține un atestat de conducător auto are dreptul să efectueze operațiuni de cabotaj.

Operatorilor de transport rutier de mărfuri li se permite să efectueze, cu același vehicul sau, în cazul unei combinații cuplate, cu autovehiculul aceluiași vehicul, până la trei operațiuni de cabotaj consecutive unui transport internațional dintr-un alt stat membru sau dintr-o țară terță în statul membru gazdă, odată ce au fost livrate mărfurile transportate în cursul transportului international care îl are pe acesta ca destinație.

În cursul unei operațiuni de cabotaj, ultima descărcare înainte de părăsirea statului membru gazdă are loc în termen de șapte zile de la ultima descărcare a mărfurilor introduse în statul membru gazdă în cadrul operațiunii de transport international care îl are pe acesta ca destinație.

Pot fi efectuate operațiuni de cabotaj cu același vehicul în același stat membru doar după cel puțin 4 zile de la încheierea precedentei operațiuni de cabotaj în statul respectiv.

Operatorii de transport rutier de mărfuri pot efectua în orice stat membru unele sau toate operațiunile de cabotaj cu condiția limitării la o singură operațiune de cabotaj pe stat membru în termen de trei zile de la intrarea fără încărcătură pe teritoriul statului membru respectiv.

Serviciile naționale de transport rutier de mărfuri efectuate în statul membru gazdă de către un operator de transport rutier de mărfuri nerezident se consideră conforme, numai dacă operatorul de transport rutier de mărfuri poate prezenta dovezi clare privind transportul internațional care îl are pe acesta ca destinație și privind fiecare dintre operațiunile consecutive desfășurate.

Probele cuprind următoarele elemente pentru fiecare operațiune:

 • numele, adresa și semnătura expeditorului;
 • numele, adresa și semnătura operatorului de transport rutier de mărfuri;
 • numele și adresa destinatarului, precum și semnătura acestuia și data livrării, odată ce mărfurile au fost livrate;
 • locul și data preluării mărfurilor și locul prevăzut pentru livrare;
 • descrierea curentă a naturii mărfii și modul de ambalare, precum și, în cazul mărfurilor periculoase, descrierea general recunoscută a acestora și numărul de colete, marcajele specifice și numerele acestora;
 • greutatea brută a mărfurilor sau cantitatea de mărfuri altfel exprimată;
 • numerele de înmatriculare ale autovehiculului și remorcii.

Nu este necesar niciun alt document suplimentar pentru a face dovada îndeplinirii condițiilor prevăzute la prezentul articol.

Oricărui operator de transport rutier de mărfuri, care este îndreptățit în statul membru de stabilire, în conformitate cu legislația acelui stat membru, să desfăsoare operațiunile de transport rutier de marfă contra cost în numele unui terț, i se va permite, în condițiile stabilite în prezentul capitol, să efectueze, după caz, operațiuni de cabotaj de același tip sau operațiuni de cabotaj cu vehicule din aceeași categorie.

Permisiunea de a efectua operațiuni de cabotaj, în cadrul tipurilor de transporturi mentionate anterior este nelimitată.

Sub rezerva unor dispoziții contrare în legislația comunitară, efectuarea operațiunilor de cabotaj se desfășoară în conformitate cu actele cu putere de lege și actele administrative în vigoare în statul membru gazdă, în ceea ce privește:

 • condițiile care guvernează contractul de transport;
 • masa și dimensiunile vehiculelor de transport rutier;
 • cerințele privind transportul anumitor categorii de mărfuri, în special mărfuri periculoase, produse alimentare perisabile, animale vii;
 • perioadele de conducere și perioadele de repaus;
 • taxa pe valoarea adăugată (TVA) pe serviciile de transport.

După caz, masa și dimensiunile pot să le depășească pe cele aplicabile în statul membru de stabilire al operatorului de transport rutier de mărfuri, dar, în niciun caz, acestea nu pot să depășească limitele stabilite de statul membru gazdă pentru traficul național sau caracteristicile tehnice menționate în dovezile prevăzute la articolul 6 alineatul (1) din Directiva 96/53/CE a Consiliului din 25 iulie 1996 de stabilire, pentru anumite vehicule rutiere care circulă în interiorul Comunității, a dimensiunilor maxime autorizate în traficul național și internațional și a greutății maxime autorizate în traficul internațional.

Actele cu putere de lege și actele administrative se aplică operatorilor de transport rutier de mărfuri nerezidenți în aceleași condiții cu cele impuse operatorilor de transport rutier de mărfuri stabiliți în statul membru gazdă, astfel încât să se prevină orice discriminare pe motive de naționalitate sau loc de stabilire.

Sursa: Regulamentul (CE) nr. 1072/2009

Perioada asigurata

Contractul de asigurare se încheie pentru o perioada de un an.
Plata primei de asigurare poate fi achitata integral, in 2 rate sau 4 rate
Raspunderea transportatorului incepe de la primirea marfii pana la predarea acesteia si raspunde pentru pierderea totala, partiala sau vatamarea produselor transportate, precum si pentru depasirea termenului de livrare.

Primele platite pentru polita CMR sunt calculate de catre asigurator pe baza informatiilor despre natura marfii transportate si detaliile vehiculului utilizat pentru transport.
La emiterea politei CMR, limita de raspundere si prima de asigurare se stabilesc pentru fiecare vehicul in parte in cazul cuplurilor formate din autocamion si remorca si pe semiremorca in cazul cuplurilor formate din autotractor si semiremorca.

Un factor important in stabilirea primelor este suma asigurata sau limita raspunderii solicitate de asigurat. De asemenea, valoarea fransizei poate mari sau scadea totalul primei platite de asigurat.
In ceea ce priveste furtul, exista mai multe situatii: unele companii asigura doar furtul prin efractie, altele acopera furtul integral sau partial, fiind specificat de cele mai multe ori ca si clauza suplimentara.

Polita CMR nu va acoperi pagubele indirecte, precum scaderea preturilor marfurilor, pagubele produse pe perioada razboiului sau diverse actiuni cum ar fi tulburari civile, cheltuieli care sunt destinate imbunatatirii sau transformarii bunurilor sau orice tip de avarie care nu este prevazuta in polita de asigurare.

Suma despagubita printr-o astfel de asigurare nu este fixa, ci se calculeaza plecand de la costul marfii in momentul in care este primita pentru transport. Valoarea ei este stabilita in functie de cotatiile de la bursa sau plecand de la preturile existente pe piata in acel moment.

Pentru a va prezenta o oferta completeaza formularul din link-ul de mai jos.

  Informatii asigurat

  Informatii asigurare

  Suma asigurata

  Moneda in care se doreste incheierea asigurarii

  Franșiza deductibilă per eveniment din limita răspunderii

  Rute transport

  Tip vehicul

  Numar vehicule

  Descriere vehicule

  Nr.

  Felul vehiculului

  Marca

  Model

  Nr. înmatriculare

  Nr. Identificare (serie şasiu)

  Masa max. autorizată (kg)

  An fabricaţie

  1.

  2.

  3.

  4.

  Marfuri transportate

  Mărfuri generale: materiale de construcții (nisip, ciment, cărămidă și similare, fără obiecte ceramice și sticlă), produse alimentare (fructe, legume, carne, zahăr, făină, oleaginoase), alcool și produse din alcool cu concentrație alcoolică mai mică de 20 grade (ex: vin, bere la doză, bere la sticlă), cereale, medicamentele de uz general (comprimate, tablete), produse din lemn, textile, confecții, mase plastice, electrocasnice (plite electrice, cuptoare electrice, hote, mașini de spălat vase, aparate frigorifice, mașini de spălat haine, uscătoare de haine, aragazuri, cuptoare cu microunde, cafetiere, fierbătoare, prăjitoare, grătare electrice, roboți de bucătărie, storcătoare și alte asemenea)

  Echipamente electronice: computere, laptop-uri, tablete, imprimante, videoproiectoare, copiatoare, multifuncționale, scanere, hard disk-uri, UPS-uri, T.V, sisteme home cinema, telefoane, telefoane mobile, aparate foto, camere video, echip. de telecomunicații, drone, receptoare satelit, stații radio, echipamente audio și video, discuri CD, DVD-uri și alte formate media player, benzi magnetice, echip. medicale electronice, științifice, piese și accesorii ale echipamentelor electronice și alte asemenea

  Mărfuri ADR: produse inflamabile, corozive, explozive (carburanți, GPL, lacuri, vopsele, solvenți, diluanți, carbid, etan, eter, benzen, mercur, nitrat de amoniu,) conform reglementărilor în vigoare (legislație A.D.R.), cu excepția următoarelor categorii: praf de pușcă, fitile detonatoare, cartușe, proiectile, bombe, torpile cu muniție de orice tip (explozivă, incendiară, lacrimogenă, fumigenă etc), cartușe sau obiecte pirotehnice, artificii, explozivi, nitroglicerină și altele asemenea

  Mărfuri fragile și casante: becuri electrice, tuburi electronice, plăci foto, panouri solare, termometre din mase plastice casante sau sticlă, obiecte de marmură, ceramică, porțelan, faianţă, grafit, pietre polizor, pietre litografice, plăci de căptuşire din material casant, azbociment, miezuri ferită și similare, sticlă-obiecte şi foi, produse ambalate în sticlă, tuburi de fontă, radiatoare şi altele asemenea

  Mărfuri speciale: vaccinuri fiole, substanțe lichide în ambalaje fragile, deșeuri toxice și/sau radioactive, deșeuri materiale recuperabile (inclusiv metale prețioase sau rare), țigarete și alte produse din tutun, alcool și produse din alcool cu concentrație alcoolică mai mare de 20 grade și pentru care este necesară detalierea acestora în cererea chestionar

  Autovehicule (noi sau second hand, neavariate) - Clauza 01_CMR

  Mărfuri agabaritice (transport agabaritic) pentru care este necesară detalierea acestora în cererea chestionar

  Felul ambalarii

  Riscuri asigurate

  Răspunderea Asigurătorului este doar pentru riscurile solicitate mai jos

  Furt = Clauza acoperă daunele provocate mărfurilor transportate cu vehiculele rutiere ce fac obiectul contractului de asigurare, ca urmare a furtului prin efracție sau a tâlhăriei.

  Asigurarea containerelor pe timpul transportului = Clauza acoperă daunele provocate containerelor transportate cu vehiculele rutiere ce fac obiectul contractului de asigurare, ca urmare a accidentelor de circulaţie, prin derogare de la Condițiile Generale de asigurare, cu condiția ca aceste containere să nu fie proprietatea Asiguratului.

  Evenimente excepționale: Prin prezenta Clauză se convine, în schimbul plăţii unei prime de asigurare suplimentare, acoperirea cheltuielilor suplimentare ale Asiguratului (în calitate de transportator marfă) în legătură cu:

  1.1 conducătorul autovehiculului de transport marfă (șoferul), ca de exemplu: costurile cu diurna aferentă acestuia;

  1.2 autovehiculul de transport marfă, ca de exemplu: costurile cu combustibilul pentru funcționarea instalației frigorifice sau pentru menținerea temperaturii optime în cabina autovehiculului.

  Cheltuielile menționate la Art 1.1 și 1.2 sunt acoperite doar dacă și în măsura în care sunt cauzate de întârzieri aparute ca urmare a blocajelor formate în urma evenimentelor de mai jos (enumerarea este limitativă):

  a. Epidemie/pandemie, urgență de sănătate națională sau globală declarate de autorități;

  b. Calamități naturale: cutremur, inundație, alunecare de teren, furtună urmare a cărora este întreruptă circulația pe anumite secțiuni de drum;

  c. Erori ale sistemelor electronice vamale.

  1.3 cheltuieli cu dezinfectarea interiorului cabinei autovehiculului, ca urmare a unei urgențe de sănatate cauzată de un eveniment descris la Art. 1.2. pct. a) de mai sus.

  Clauza este valabilă doar în situația în care evenimentele de mai sus au apărut după plecarea în cursă a respectivului autovehicul de transport marfă și doar în situațiile în care pe acel segment de drum este imposibilă întoarcerea sau redirecționarea pe rute ocolitoare.

  DST = Prin aceasta Clauză suplimentară Asiguratul acceptă în mod expres că despăgubirea datorată de către Asigurător în cazul producerii evenimentului asigurat, nu va putea depăși valoarea de 8.33 DST/kg, chiar dacă prețul din factură, sau în lipsa acesteia valoarea mărfurilor determinată pe baza cursului ei la bursă, sau în lipsa acesteia, pe baza prețului curent al pieței, sau în lipsa amândurora, pe baza valorii uzuale a mărfurilor de același fel și aceeași calitate, a fost cunoscut la încheierea asigurării și este mai mare decât valoarea de 8.33 DST/kg.

  Încărcare-descărcare = Daunele produse mărfurilor ca urmare a operaţiunilor de manipulare (încărcare, descărcare, manipulare, stivuire, ancorare) dacă aceste operaţiuni sunt efectuate de către prepuşii Asiguratului.

  Cabotaj = Transportul, în care localitatea de primire a mărfurilor şi localitatea de descărcare, aşa cum sunt indicate acestea în contractul de transport, sunt situate pe teritoriul aceluiaşi stat semnatar al convenţiei CMR, altul decât România.

  Istoric daune

  Perioada de asigurare
  Nr. luni

  Data de inceput


  Data de sfarsit

  Modalitatea de plata
  Moneda

  Nr. rate

  Mentiuni speciale

  Incarcare Talon (max. 20 MB)


  Sunt de acord cu Termenii si Conditiile site-ului, inclusiv GDPR  Programeaza-te Online

  Daca doresti informatii personalizate referitoare la Serviciile de Asigurare, te invitam sa programezi o intalnire cu unul dintre specialistii nostri din Sibiu:

   Programeaza-te Online
   Translate »