Asigurarea de frontiera

Asigurarea de frontiera transilvania broker sibiu
Asigurarea de frontiera Transilvania Broker Sibiu

Asigurarea de frontiera este destinata autovehiculelor care nu sunt inmatriculate in Europa

Obiectul asigurării

Asigurarea de frontiera este o asigurare de raspundere civila pentru prejudicii cauzate tertilor prin accidente de vehicule care se incheie pentru vehiculele care au locul obisnuit de stationare in alt stat decat Romania si pentru care, in Romania, incheierea acestei asigurari este obligatorie.

 • Asigurarea de frontieră are ca scop acoperirea prin asigurare a riscurilor de răspundere civilă pentru vehiculele care sunt înmatriculate/înregistrate într-un stat terţ care pătrund pe teritoriul României fără a avea un contract RCA valabil sau al căror contract RCA expiră pe perioada şederii în România.
 • Conducătorul auto al unui vehicul care este înmatriculat/înregistrat într-un alt stat, cu excepţia aceluia care deţine o Carte Verde valabilă, emisă sub autoritatea unui birou naţional competent, şi cu excepţia conducătorului auto a cărui asigurare de răspundere civilă pe teritoriul statului membru de reşedinţă este garantată de biroul naţional al acelui stat, încheie un contract de asigurare de frontieră.
 • Asigurarea de frontieră se încheie la data intrării vehiculului pe teritoriul României sau cel târziu la data expirării documentului internaţional de asigurare pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule valabil în România, pentru o perioadă de 30 de zile.
 • Pentru vehiculele care staţionează în mod obişnuit în alte state decât cele aflate în aria de competenţă a unui birou naţional, asigurarea de frontieră se poate prelungi pe noi perioade de câte 30 de zile.
 • La încheierea asigurării de frontieră, în baza unei prime de asigurare, se emite conducătorului auto al vehiculului un document denumit Asigurare de frontieră RC pentru vehicule cu valabilitate în toate statele membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European şi în Confederaţia Elveţiană.

Cerinţele şi riscurile acoperite :

 • Cerinţele privind forma certificatului de asigurare de frontieră sunt prevăzute prin regulamentul BAAR.
 • Asigurarea de frontieră acoperă prejudiciile suferite în urma unor evenimente produse în limitele teritoriale de aplicare pe perioada de valabilitate prevăzută în certificatul de asigurare de frontieră.
 • Asigurătorii mandataţi de BAAR exercită activitatea de încheiere a asigurării de frontieră în numele şi pe seama BAAR, pe baze contractuale.
 • Conducătorul vehiculului a cărui utilizare pe teritoriul României este condiţionată de încheierea asigurării de frontieră prezintă certificatul de asigurare de frontieră pentru întreaga durată de deplasare a vehiculului pe teritoriul României, după ce a expirat valabilitatea documentului internaţional de asigurare pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule, până la ieşirea de pe teritoriul României.
 • Conducătorii vehiculelor care nu îşi îndeplinesc obligaţia de a încheia asigurarea de frontieră sunt sancţionaţi în conformitate cu prevederile legale aplicabile în România.

Limitele teritoriale: teritoriul tuturor statelor din SEE (inclusiv în România) și pe teritoriul Elveției.

Limitele de despăgubire sunt cele minime stabilite de Autoritatea de Supraveghere Financiară pentru accidente produse pe teritoriul Romaniei:

Pentru accidente produse începând cu 1 ianuarie 2017:

 • pentru pagubele materiale produse în unul şi acelaşi accident, indiferent de numărul persoanelor prejudiciate, limita de despăgubire se stabileşte la un nivel de 1.220.000 euro, echivalent în lei la cursul de schimb al pieţei valutare la data producerii accidentului, comunicat de Banca Naţională a României;
 • pentru vătămări corporale şi decese, inclusiv pentru prejudicii fără caracter patrimonial produse în unul şi acelaşi accident, indiferent de numărul persoanelor prejudiciate, limita de despăgubire se stabileşte la un nivel de 6.070.000 euro, echivalent în lei la cursul de schimb al pieţei valutare la data producerii accidentului, comunicat de Banca Naţională a României. Limitele de despăgubire pentru pagubele produse în afara teritoriului României sunt cele stabilite în legislaţia de răspundere civilă auto în vigoare din statul pe teritoriul căruia s-a produs accidentul de vehicul. În cazul în care limitele de despăgubire stabilite de Asigurator sunt mai mari decât cele în vigoare în legislaţia de răspundere civilă auto din statul pe teritoriul căruia s-a produs accidentul de vehicul, atunci acoperirea prejudiciilor se face în limitele stabilite de Asigurator.

Valabilitatea Asigurarii de frontiera :

Asigurarea de frontieră se încheie la data intrării vehiculului pe teritoriul României sau cel târziu la data expirării documentului internaţional de asigurare pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule valabil în România, numai pentru perioade de 30 de zile.

Teritorialitate

Asigurarea de frontiera are valabilitate pe teritoriul statelor membre ale Uniunii Europene, ale Spatiului Economic European si ale Confederatiei Elvetiene.
Spatiul Economic European ( S.E.E.) este format din Austria, Belgia, Bulgaria, Cehia, Cipru, Croatia, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franta, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Regatul Unit al Marii Britanii si al Irlandei de Nord, Olanda, Polonia, Portugalia, Romania, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Ungaria, Islanda, Liechtenstein, Norvegia si Elvetia.

Prima de asigurare

Primele de asigurare sunt stabilite in EURO si se incaseaza in LEI la cursul de schimb valutar comunicat de BNR din data platii.
Nivelul primelor de asigurare se stabilesc in functie de categoria autovehiculului. Prima de asigurare se plateste integral pentru perioada de asigurare.

Categoria autovehiculului

Prima de asigurare/30 zile [EUR]

Motociclete, mopede şi autoturisme de până la 9 locuri inclusiv

150

Alte vehicule exceptând autoturismele

400

Remorci, semiremorci, ataşe şi alte vehicule tractate

100

Note:1. Asigurarea de frontieră se poate prelungi pe noi perioade de câte 30 de zile pentru vehiculele care au locul obisnuit de stationare in statele care nu fac parte din sistemul Carte Verde.

2. Prima de asigurare se achita integral in echivalent RON la cursul de schimb BNR valabil pentru data plații.

Documente necesare pentru emiterea politei

Pentru emitera politei avem nevoie documetele de mai jos. Documentele se trimit pe adresa de mail: sibiu@transilvaniabroker.ro sau whatsapp pe nr. 0745542894

 

 • Documentele masinii – vehicle description
 • Poza cu nr de inmatriculare sa se vada perioada de valabilitate
 • Pasaport
 • Carte identitate proprietar

  Vreau sa fiu contactat:

  Programeaza-te Online

  Daca doresti informatii personalizate referitoare la Serviciile de Asigurare, te invitam sa programezi o intalnire cu unul dintre specialistii nostri din Sibiu:

   Programeaza-te Online
   Translate »