ASIGURAREA ASISTENTA RUTIERA CU ACOPERIRE INTERNATIONALA

Asigurare asistenta rutiera cu acoperire internationala

ASIGURAREA ASISTENTA RUTIERA: OBIECT SI RISCURI ACOPERITE

Asigurarea Asistenta Rutiera cu Acoperire Internaționala facilitează și garantează mobilitatea autovehiculului în cazul imobilizării din cauze neprevazute

Serviciile de asistenţă rutieră vor fi furnizate 24 de ore din 24 de ore, 365 de zile pe an pentru orice eveniment asigurat.

Poliţa de asigurare se consideră încheiată şi produce efecte numai în legătura cu autoturismul menţionat expres în Polita şi care nu este utilizat în scopul:

 • participării la competiţii sportive, curse, raliuri de maşini sau antrenamentele specifice acestor activități;
 • desfaşurării activităţilor de taximetrie, rent-a-car, pază şi protecţie, şcoli de sofer, transport mărfuri şi/sau persoane.

Riscurile acoperite reprezintă evenimentele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

S-au produs pe drumurile publice de pe :

 • teritoriul Europei geografice în următoatele state – Albania, Andorra, Austria, Belgia, Bosnia-Herţegovina, Bulgaria, Cehia, Cipru, Croaţia, Danemarca, Elveţia, Estonia, Finlanda, Franţa, FYROM (Macedonia), Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburg, Malta, Marea Britanie, Republica Moldova, Monaco, Muntenegru, Norvegia, Olanda, Polonia, Portugalia, România, San Marino, Serbia (inclusiv teritoriul Kosovo), Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Ungaria, Vatican;
 • teritoriul Turciei (atât partea europeană cât şi partea asiatică).
 • teritoriul Israelului.

Constau în (în funcție de planul de acoperire agreat prin Polita):

 • accidente de circulație, pentru acordarea serviciilor de TRACTARE și TRANSPORT și AUTOVEHICUL LA SCHIMB acoperite prin planurile OPTIM ASIST și COMPLET ASIST;
 • defecţiuni tehnice (avarii electrice și/sau mecanice), lipsa de combustibil sau alimentarea improprie / greșită cu combustibil, descărcarea bateriei (inclusiv descărcarea bateriei de înaltă tensiune / tracțiune a autovehiculelor electrice), daune la anvelope (pană de cauciuc), pierderea / defectarea / uitarea în interiorul autoturismului a cheilor, cartelelor de pornire. pentru acordarea serviciilor de DEPANARE (inclusiv tractare si transport, daca autoturismul nu se poate pune în funcțiune la fața locului sau durata estimată a reparației depășește 2 ore), acoperite prin planul COMPLET ASIST;

Au ca urmare imposibilitatea deplasării prin forţa proprie a autoturismului menţionat în Poliţă sau îl aduc într-o stare ce nu îi mai permite deplasarea în condiţiile respectării legislației rutiere.

Fac obiectul asigurării, în funcție de planul de acoperire agreat în Poliță, următoarele servicii de asistenţă rutieră, furnizate în cazul producerii evenimentelor asigurate:

Vrei o oferta personalizata? Contacteaza-ne!

Plan de acoperire OPTIM ASIST, care cuprinde:

Servicii de TRACTARE si TRANSPORT, în următoarele condiţii:

 • servicii de tractare şi transport de la locul producerii evenimentului asigurat până la o unitate reparatoare, loc de depozitare, reşedinţă / sediul Asiguratului, conform opţiunii Asiguratului;
 • serviciile de tractare şi transport de la locul producerii evenimentului asigurat până la locul solicitat de Asigurat se pot presta în condiții de practibilitate a căilor de acces și condiții meteorologice permisibile, într-o singură etapă sau 2 (două) în funcţie de distanţa aferentă (prestarea din 2 etape presupune mai întâi deplasarea de la locul producerii evenimentului asigurat la un loc de depozitare utilizat de societatea de asistenţă până la iniţierea serviciului de transport).

Tractare

 • intervenția de urgență ce presupune deplasarea autovehiculului avariat pe o distanță de până la 50 km de la locul producerii evenimentului şi este oferit imediat ce a fost înregistrată solicitarea de accesare, dacă poliția permite ridicarea autovehiculului, vehiculul de tractare ajungând la fața locului într-un interval maxim de 3 ore de la înregistrarea solicitării de accesare, în condiții meteo şi/sau de trafic normale.

Transport

 • transportul autovehiculului ce nu se poate deplasa prin forțe proprii, organizat și programat, pe o distanță ce depășește limita de 50 km; acest serviciu succede serviciului de tractare, nu are regim de urgență şi se efectuează în maximum 5 zile lucrătoare.
 • în cazul în care în timpul organizării şi/sau efectuării serviciilor de tractare şi/sau transport, intervin zile libere – weekend, sărbători legale sau ore de noapte, societatea de asistenţă este răspunzătoare pentru depozitarea corespunzătoare a autoturismului;

Serviciul – AUTOVEHICUL LA SCHIMB, în următoarele condiţii:

 • acordarea unui autoturism în sistem rent-a-car, din categoria agreată de părţi menţionată în Poliţă, din cauza imobilizării autoturismului ca urmare a producerii unui eveniment asigurat, dar nu mai mult de 7 zile calendaristice;
 • categoriile sau clasele de autoturisme pentru care poate opta Asiguratul la încheierea Poliţei sunt:
  • categoria / clasa I (echivalentă cu grupele standard specifice industriei producătoare de maşini, având codurile CDXN, CDXR): Ford Focus, Opel Astra, Skoda Rapid sau alte autoturisme similare;
  • categoria / clasa II (echivalentă cu grupele standard specifice industriei producătoare de maşini, având codurile IDXN, IDXR): VW Jetta, Ford Mondeo, Opel Insignia, Skoda Superb sau alte autoturisme similare;
  • categoria / clasa III (echivalentă cu grupele standard specifice industriei producătoare de maşini, având codurile FFXN, FFXR): VW Tiguan, Ford Kuga, Opel Antara, Toyota RAV4 sau alte autoturisme similare;
  • serviciul – AUTOVEHICUL LA SCHIMB se acordă la solicitarea Asiguratului / Beneficiarului, o singură dată pe durata Poliţei, şi numai dacă solicitarea de accesare a acestui serviciu este transmisă în maximum 10 zile calendaristice de la producerea evenimentului asigurat;
  • autoturismul de înlocuire va fi oferit, acolo unde este posibil, în apropierea unităţii reparatoare dacă în localitatea respectivă sunt centre de Închiriere Auto. În cazul în care în localitatea unde se efectuează reparaţia nu sunt centre de Închirieri Auto, societatea de asistenţă va organiza pentru Asigurat acest serviciu în oraşul cel mai apropiat de domiciliul, reşedinţa sau sediul Asiguratului suportând costurile de deplasare, dar nu mai mult de 50 lei. Pentru decontarea transportului, Asiguratul trebuie să facă dovada deplasării (bon, factură etc);

Serviciul – AUTOVEHICUL LA SCHIMB se acordă în limita condiţiilor agreate în Poliţă dacă în urma avizării evenimentului asigurat au fost începute procedurile serviciilor de tractare şi/sau transport de către societatea de asistență (indiferent dacă societatea de asistenţă prestează aceste servicii de tractare şi/sau transport în alte baze contractuale decât prezenta Poliță);

Dacă Asiguratul doreşte preluarea imediată a autoturismului de înlocuire, societatea de asistenţă va organiza preluarea acestuia imediat ce serviciul de tractare s-a finalizat;

Dacă evenimentul are loc într-o locaţie diferită de domiciliul, reşedinţa sau sediul Asiguratului şi Asiguratul doreşte preluarea autoturismului de înlocuire în locaţia de domiciliu, reşedinţă sau sediu, societatea de asistenţă va organiza preluarea acestuia dar nu mai târziu de 72 ore de la avizarea evenimentului;

Condiţii pentru accesarea serviciului – AUTOVEHICUL LA SCHIMB:

 • Asiguratul este obligat să constituie / suporte suma reprezentând garanția solicitată pentru accesarea acestui serviciu. Garanţia va fi returnată Asiguratului după returnarea autoturismului de înlocuire.
 • Asiguratului îi sunt opozabile toate prevederile contractului de închiriere (exemple: să suporte costurile legate de garanții, asigurare, combustibil, să predea autoturismul de înlocuire la termenul, locul şi în condiţiile de preluare – rezervor plin, chei, acte etc).

Plan de acoperire COMPLET ASIST, care cuprinde serviciile de asistență acordate prin planul de acoperire OPTIM ASIST și:

Asistenta rutiera si depanare

Servicii de DEPANARE în următoarele condiții:

 • societatea de asistenţă va trimite, la locul producerii evenimentului asigurat, o echipă de intervenţie pentru efectuarea eventualelor reparaţii posibile din punct de vedere tehnic (inclusiv prin a asigura curent de pornire în cazul descărcării bateriei autoturismulului, livrare de combustibil în cazul lipsei de combustibil și înlocuirea anvelopei în cazul daunei la anvelope), pentru a pune autoturismul în funcţiune și, în cazul lipsei de combustibil, pentru a se putea deplasa până la cea mai apropiată stație de alimentare. Dacă autoturismul nu poate fi repus în funcțiune la locul producerii evenimentului asigurat, sau durata estimată a reparației depășește 2 ore, se acordă serviciul de tractare și transport până la o unitate reparatoare, loc de depozitare, reşedinţă / sediul Asiguratului, conform opţiunii Asiguratului sau, în cazul descărcarii bateriei de înaltă tensiune / tracțiune a autovehiculelor electrice, până la cea mai apropiată stație de încărcare autorizată;

Condiționări / limitări:

 • accesarea serviciului de DEPANARE se poate realiza pentru un număr maxim de 2 evenimente per perioada de asigurare;
 • vechimea autoturismului menționat în Poliță nu poate depăși 10 ani la data încheierii Poliței.

EXCLUDERI

Asiguratorul nu răspunde pentru servicii de asistenţă rutieră legate de:

A) evenimente cauzate, produse sau agravate, direct sau indirect de sau ca o consecinţă a:

 • războiului, invaziei, acţiunii unui duşman extern, ostilităţilor (indiferent dacă a fost declarată stare de război sau nu), războiului civil, rebeliunii, revoluţiei, conspiraţiei, insurecţiei, răscoalei, răzvrătirii militare cu sau fără uzurparea puterii, legii marţiale, actelor persoanelor răuvoitoare care acţionează în numele sau în legătură cu orice organizaţie politică, confiscării, naţionalizării, exproprierii, sechestrării, rechiziţionării, distrugerii sau avarierii din ordinul oricărui guvern de drept sau de fapt sau oricărei autorităţi publice;
 • grevei, grevei patronale, revoltei, tulburărilor civile, sabotajului;
 • terorismului, reacţiei nucleare, radiaţiei nucleare sau contaminării radioactive;
 • faptei săvârşite cu intenţie de către conducătorul autoturismului;
 • conducerii autoturismului sub influenţa băuturilor alcoolice sau a substanțelor psihoactive, fapt care rezultă din actele întocmite de organele abilitate (această excludere se aplică numai pentru serviciul „AUTOVEHICUL LA SCHIMB”);
 • participarii autoturismului la concursuri, pariuri, întreceri sau antrenamente, inclusiv în timpul utilizării sau rulării pe piste / circuite auto / drumuri publice special amenajate pentru acestea;
 • furtului;
 • dezastrelor naturale – cutremur, inundație, alunecare/prăbușire de teren.

B) următoarele situaţii (la data producerii evenimentului asigurat):

 • autoturismul menţionat în Poliţă nu avea valabile inspecţia tehnică periodică sau documentul care să îi permită circulaţia pe drumurile publice (certificat de înmatriculare, dovada înlocuitoare, autorizaţie provizorie de circulaţie), inclusiv dacă acest document este suspendat, excepție pagubele produse cât timp autovehiculul era parcat sau staționat;
 • conducătorul autoturismului nu deţine permis de conducere valabil pentru categoria respectivă ori are permisul de conducere retras, anulat sau avea suspendat dreptul de a conduce;
 • există informaţii cu privire la faptul ca autoturismul a fost furat;

C) cheltuieli generate de plata taxelor de drum, taxe de pod şi autostrăzi, taxe de parcare, costuri legate de asigurarea autoturismului închiriat în cazul accesării serviciului “AUTOVEHICUL LA SCHIMB”;

D) costuri legate de recuperarea autoturismului menţionat în Poliţă, în cazurile scufundării şi/sau recuperării şi/sau tractarii dintr-un loc care nu este situat pe un drum public datorită limitărilor sau interdicţiilor de acces, gabarit sau spaţiu, fiind necesare echipamente şi/sau activităţi speciale;

E) costuri pentru servicii legate de depozitarea şi siguranţa autoturismului menţionat în Poliţă, altele decât cele acoperite și menționate în Poliță;

F) contravaloarea combustibilului / costul aferent încărcării bateriei de înaltă tensiune a autovehiculelor electrice;

G) costul materialelor și/sau pieselor necesare intervenţiei la faţa locului (acumulator, piese de schimb, înlocuirea becurilor etc.);

H) defecţiuni anterioare remediate parţial sau neremediate;

I) costurile legate de tractarea autovehiculului de la un atelier de reparaţii la un altul sau la orice altă destinaţie solicitată;

J) accesarea unui serviciu de asistenţă de mai multe ori pentru acelaşi eveniment.

Excludere referitoare la sancţiuni:

Asiguratorul nu oferă acoperire, nu va fi considerată răspunzătoare şi nici obligată să plătească vreo daună sau să furnizeze vreun beneficiu în baza prezentelor condiţii de asigurare, în măsura în care acoperirea riscurilor, plata unei daune pentru aceste riscuri sau furnizarea de beneficii aferente acestora ar expune Asiguratorul la orice sancțiune, interdicție sau restricție în conformitate cu Rezoluțiile ONU sau cu sancțiunile comerciale sau economice, legile şi reglementările Uniunii Europene, României, Marii Britanii sau Statelor Unite ale Americii

OBLIGAŢIILE ASIGURATULUI / CONTRACTANTULUI

Asiguratul / Contractantul are / au următoarele obligaţii:

Înaintea intrării în vigoare a asigurării şi în timpul derulării acesteia:

 • să furnizeze în scris către, informaţii complete şi detaliate cu privire la împrejurările esenţiale privind riscul, precum şi să declare, la data încheierii contractului, orice informaţii sau împrejurări pe care le cunoaşte şi care, de asemenea, sunt esenţiale pentru evaluarea riscului. Sunt considerate împrejurări esenţiale privind riscul acelea care ar putea să influenţeze Asiguratorul în decizia sa de a accepta sau de a respinge riscul, ori de a-l accepta pe baza unor înţelegeri sau recomandări speciale;
 • să comunice în scris către asigurator orice modificare apărută referitoare la adresa domiciliului, reşedinţei sau sediului, numărul de înmatriculare al autoturismului menţionat în Poliţă, precum şi orice modificări ale împrejurărilor esenţiale privind riscul (de exemplu: utilizarea autoturismului în alte scopuri decât cele eligibile pentru asigurare), de îndată ce a luat cunoştinţă de acestea;
 • să întreţină autoturismului menţionat în Poliţă în bune condiţii prin întreprinderea tuturor acţiunilor necesare şi în conformitate cu dispoziţiile legale şi/sau recomandările producătorului, manifestând diligenţa unui bun proprietar, în scopul prevenirii producerii sau apariţiei oricărui eveniment asigurat;
 • să comunice, în scris, în termen de 48 ore, către asigurator dispariţia interesului asigurat.

În cazul producerii sau apariţiei oricărui eveniment asigurat:

 • să înştiinţeze de îndată, potrivit evenimentului asigurat, poliţia sau alte organe abilitate prin lege, cele mai apropiate de locul producerii sau apariţiei evenimentului asigurat, cerând întocmirea de acte cu privire la cauzele şi împrejurările producerii sau apariţiei evenimentului;
 • în cazurile prevăzute de lege, să completeze, împreună cu celelalte persoane implicate în eveniment, formularul de Constatare amiabilă de accident;
 • să înştiinţeze asiguratorul apelând numărul de call center înscris în Poliţă, dedicat avizării evenimentelor asigurate şi solicitării de accesare a serviciilor de asistenţă rutieră acoperite prin Poliţă, despre producerea sau apariţia evenimentului asigurat, cât mai curând posibil, de la locul evenimentului, fără a deplasa autoturismul, dar nu mai târziu de 48 de ore de la momentul producerii acestuia, precizând seria, numărul şi data emiterii Poliţei, datele de identificare ale autoturismului, locul, data, ora, cauzele şi împrejurările producerii sau apariţiei evenimentului asigurat;
 • să pună de îndată la dispoziţia asiguratorului (prin intermediul societăţii de asistenţă), prezentarea acestor documente fiind o condiţie obligatorie şi prealabilă prestării serviciilor de asistenţă rutieră solicitate şi acoperite prin Poliţă:
 • actele încheiate de organele abilitate, formularul de constatare amiabilă de accident, după caz, orice alte documente sau dovezi din care să reiasă cauzele și împrejurările producerii evenimentului asigurat;
 • documentele de înmatriculare ale autoturismului (certificat de înmatriculare, dovada înlocuitoare, autorizaţie provizorie de circulaţie)
 • cartea de identitate a conducătorului autoturismului şi permisul de conducere cu menţiunea ca acesta este valabil la data producerii evenimentului asigurat;
 • orice alte detalii şi dovezi care au relevanţă pentru stabilirea dreptului la accesarea serviciilor de asistenţă rutieră acoperite prin Poliţă (exemple: informaţii necesare completării fişei, procesului-verbal privind efectuarea serviciilor de tractare şi transport, declaraţiei de daună, act doveditor pentru prestarea serviciului – AUTOVEHICUL LA SCHIMB);
 • să participe la eventualele investigaţii şi/sau expertize în legătură cu evenimentul asigurat;

CONSTATAREA ŞI EVALUAREA DAUNELOR

Constatarea daunelor se face de către asigurator prin intermediul societăţii de asistenţă, mandatată în acest sens.

Evaluarea daunelor se face de către asigurator în baza documentelor şi a informaţiilor furnizate de Asigurat.

Acoperirea prin asigurare este valabilă numai dacă serviciile de asistenţă rutieră sunt oferite prin intermediul societăţii de asistenţă agreate de Asigurator.

Serviciile de asistenţă rutieră vor fi furnizate după ce Asiguratul / conducătorul autoturismului prezintă detaliile necesare stabilirii dreptului de a le accesa:

 • la momentul avizării daunei în scopul identificării statutului de Asigurat (exemple: numărul de înmatriculare şi/sau identificare ale autoturismului, numele şi adresa Asiguratului, tipul autoturismului, seria şi numărul Poliţei);

În situaţia în care, în baza informaţiilor comunicate, nu se poate identifica statutul de Asigurat în evidenţa societăţii de asistenţă, serviciile vor fi furnizate în baza prezentării poliţei de asigurare sau, în lipsa acesteia, în baza achitării unei taxe ce va fi rambursată de către societatea de asistenţă în termen de 15 de zile de la data prezentării copiei poliţei de asigurare, valide la data producerii evenimentului asigurat, care-i conferă solicitantului dreptul de a primi serviciile de asistenţă rutieră.

 • înainte de efectuarea serviciului de tractare / transport în scopul verificării validităţii acoperirii – conform conditiilor de asigurare

În situaţia în care, în baza informaţiilor comunicate sau documentelor furnizate, nu se poate stabili cu exactitate validitatea acoperirii (inclusiv prin prisma aplicării excluderilor menţionate în Poliţă), serviciile vor fi furnizate în baza achitării unei taxe ce va fi rambursată de către societatea de asistenţă în termen de 15 de zile calendaristice de la data prezentării de către Asigurat a tuturor documentelor necesare (inclusiv cele neprezentate la solicitarea societăţii de asistenţă).

Orice pierdere, avarie sau defectare a autoturismului sau a obiectelor aflate în acesta până la sosirea vehiculului de intervenţie şi începerea serviciilor nu cad în responsabilitatea Asiguratorului, respectiv a societăţii de asistenţă mandatate de aceasta.

Societatea de asistenţă răspunde de păstrarea în siguranţă a autoturismului din momentul începerii serviciilor şi până la finalizarea acestora. Finalizarea serviciilor de tractare şi/sau transport înseamnă momentul în care autoturismului este adus la locul solicitat. În cazul în care Asiguratul / conducătorul autoturismului lasă cheile în autoturism şi/sau indică că după finalizarea serviciilor, reprezentanţii societatii de asistenţă să le lase în acesta, responsabilitatea oricăror consecinţe nu cade în sarcina societăţii de asistenţă.

În cazul în care autoturismul nu poate fi adus – din culpa societăţii de asistenţă – la unitatea reparatoare la care s-a solicitat tractarea în timpul orelor de lucru, societatea de asistenţă se va asigura de siguranţa autoturismului şi îl va aduce la unitatea reparatoare în ziua următoare (sau, în cazul în care ziua următoare este zi nelucrătoare sau sărbătoare legală, în ziua imediat următoare). În acest caz, cheltuielile de depozitare vor fi suportate de societatea de asistenţă.

În baza Poliţei, Asiguratul este de acord ca decontarea serviciilor de asistenţă rutieră acoperite prin Poliţă să se faca direct între Asigurator şi societatea de asistenţă agreată de aceasta. În situatiile în care s-au efectuat servicii de asistenţă rutieră şi/sau costuri sau cheltuieli neacoperite prin Poliţă, societatea de asistenţă rutieră va face decontarea acestora direct cu Asiguratul / Beneficiarul. În cazul în care Asigurator a achitat deja societăţii de asistenţă servicii de asistenţă rutieră şi/sau costuri sau cheltuieli neacoperite prin Poliţă, iar societatea de asistenţă rutieră nu a recuperat acele costuri şi/ sau cheltuieli neacoperite prin poliţă de la Asigurat / Beneficiar, Asiguratul este obligat să restituie Asiguratorului contravaloarea acestora în termen de 15 zile calendaristice de la data notificării. În cazul în care Asiguratul nu restituie suma datorată în termen de 14 zile calendaristice, Asiguratorul poate rezilia Poliţa, fără nicio formalitate prealabilă şi fără intervenţia instanţelor de judecată, Asiguratul fiind de drept în întârziere prin simpla neexecutare a obligaţiei.

Asiguratorul este îndreptăţită să nu furnizeze servicii de asistenţă rutieră dacă:

Asiguratul, Beneficiarul, Contractantul sau persoana care conducea autoturismul este de rea-credinţă în sensul că în declaraţiile acestuia sau ale reprezentanţilor acestuia, care sunt făcute cu ocazia avizării daunei şi/sau în timpul instrumentării acesteia, se constată neadevăruri, falsuri, aspecte frauduloase sau omisiuni care conduc la inducerea în eroare a Asiguratorului.

Dreptul la accesarea serviciilor de asistenţă rutieră, în condiţiile prevăzute în Poliţă, aparţine Asiguratului precum şi persoanei care conducea autoturismul în momentul producerii riscului, dacă nu există informaţii cu privire la faptul ca autoturismul ar fi fost furat.

Vrei o oferta personalizata? Contacteaza-ne!

  Vreau sa fiu contactat:

  Programeaza-te Online

  Daca doresti informatii personalizate referitoare la Serviciile de Asigurare, te invitam sa programezi o intalnire cu unul dintre specialistii nostri din Sibiu:

   Programeaza-te Online
   Translate »