Garantia de buna executie (PERFORMANCE BOND)

Asigurari transilvania broker sibiu - gbe

 

Garantia de buna executie (PERFORMANCE BOND) este o formă de garanție financiară utilizată în contractele de construcții sau în alte tipuri de contracte, care are ca scop asigurarea că lucrările sau serviciile vor fi executate în conformitate cu termenii și condițiile contractuale.

Iata cateva informatii suplimentare despre Garantia de Buna Executie:

 • Garantia se emite in momentul semnarii contractului si se pastreaza pana la finalizarea lucrarilor si predarea acestora catre beneficiar.
 • Durata Garantiei de Buna Executie este stabilita in contract si poate fi diferita in functie de tipul si complexitatea lucrarilor efectuate.
 • Garantia acopera viciile ascunse ale lucrarii, care nu au putut fi detectate in mod obisnuit in momentul finalizarii ei, dar care apar in timpul perioadei de garantie.
 • In cazul aparitiei unor probleme acoperite de Garantia de Buna Executie, beneficiarul trebuie sa informeze executantul in scris cat mai curand posibil.
 • In cazul in care executantul nu remediaza problema in termenul stabilit, beneficiarul poate declansa procedura de executare a garantiei, care poate include executarea lucrarilor de catre o alta firma sau recuperarea contravalorii garantiei

Perioada maxima de Asigurare este de 60 de luni.

Vreau Oferta Asigurare Garantie

Mai jos gasiti informatii suplimentare despre cum functioneaza Garantia de Buna Executie:

 • Garantia de Buna Executie in constructii se constituie in perioada premergatoare semnarii contractului sau ulterior semnarii acestuia, intr-un termen-limita convenit de catre parti.
 • Garantia de Buna Executie este obligatorie si poate fi constituita prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii.
 • Garantia de Buna Executie poate fi executata de catre autoritatea contractanta in cazul in care contractantul nu isi indeplineste obligatiile contractuale.
 • Noua garantie poate fi constituita prin oricare dintre modalitatile prevazute de lege, respectiv: virament bancar, instrument de garantare emis.
 • In cazul in care societatea de asigurari care a emis instrumentul de garantare nu mai are autorizatie de functionare, este necesara constituirea unei noi garantii de Buna Executie.
 • Garantia de Buna Executie poate fi restituita contractantului dupa expirarea termenului de garantie si dupa indeplinirea tuturor obligatiilor contractuale.

Avantajele Asigurarii Garantie de buna executie sunt:

 • facilitarea executarii lucrarilor contractate;
 • deblocarea sumelor constituite ca garanţie de buna executie;
 • neafectarea capitalului de lucru, prin neconstituire de cash colateral;
 • timp redus de emitere a garanţiei, faţă de procedurile bancare;
 • costuri reduse

Plata despagubirii

 • Plata despăgubirii se va face în termen de maxim 30 de zile de la data înregistrării cererii de despăgubire completata conform prevederilor din prezenta clauză de garantare. Termenul de plată a despăgubire începe să curgă doar de la data recepționării cererii de plată completată conform prevederilor prezentei clauze de garantare.
 • Plata despăgubirii nu este condiționată de refuzul ori imposibilitatea Asiguratului de a plăti Beneficiarului suma pretinsă. De asemenea, plata despăgubirii nu este condiționată nici de recunoașterea culpei de către Asigurat ori
  de acordul acestuia.
 • În cazul în care Asiguratorul constată, ulterior plății despăgubirii, că Beneficiarul nu avea dreptul la despăgubire în cazul lipsei temeiniciei cererii de plată ori a sumei pretinse cu titlu de despăgubire, potrivit prevederilor Normei 32/2021 privind asigurările de garanții, acesta este îndreptățit să-i solicite Beneficiarului restituirea despăgubirii prin mijloacele prevăzute de lege.

Situații care nu au legătură cu conduita Asiguratului (Excluderi)

Asigurătorul nu va putea da curs unor cereri de despăgubire care NU au legătură cu conduita Asiguratului si care sunt provocate/agravate direct sau indirect de:

 • Situații care au determinat nerespectarea Obligațiilor garantate ca urmare a conformării Asiguratului la dispozițiile autorităților privind prevenirea sau limitarea epidemiilor/pandemiilor, precum și dispozițiile privind prevenirea sau
  limitarea răspândirii/ contaminării/infectării cu orice agenți patogeni sau viruși;
 • Răspunderea cauzată de radiațiile ionizante sau contaminare radioactiva și poluarea aerului, apei și solului sau de proprietățile radioactive, toxice, explozibile sau periculoase ale oricărui ansamblu nuclear exploziv sau ale oricărei
  componente nucleare a acestuia;
 • Război, invazie sau acțiunea unui dușman extern, război civil, ostilități (indiferent dacă războiul a fost declarat sau nu), revoltă, revoluție, rebeliune, insurecție, grevă, grevă patronală, uzurpare de putere, grupuri de persoane răuvoitoare sau persoane care acționează în legătură cu orice organizație politică, conspirație, confiscare, terorism, sabotaj, dictatură militară, lege marțială, expropriere, naționalizare, rechiziționare, sechestrare, distrugere sau avariere din ordinul oricărui guvern de drept sau de fapt sau oricărei autorități publice;
 • Situații care au determinat nerespectarea Obligațiilor garantate ca urmare a conformării Asiguratului la dispozițiile autorităților naționale sau internaționale care impun sancțiuni comerciale, embargo financiar sau alte sancțiunii economice.
 • In caz de neconformitate a documentelor transmise de catre Beneficiar cu cerintele privind modalitatea de intocmire si transmitere prevazute mai sus.

Garanţii colaterale

Asiguratul trebuie sa prezinte in original un bilet la ordin avalizat de administratorul societatii pentru intreaga suma asigurata sau o fila CEC sau un alt instrument de garantare.

Documente necesare:

 • Certificatul de înregistrare (copie);
 • Contract semnat
 • Ultima balanta
 • Ultimele 2 bilanturi
 • Graficul de executie
 • Acordul de asociere (daca e cazul)
 • Daca firma analizata nu sta bine d.p.d.v. financiar trebuie sa aduci un tert garant care sa sustina garantia colaterala BO sau fila CEC.

  Vreau sa fiu contactat:

  Programeaza-te Online

  Daca doresti informatii personalizate referitoare la Serviciile de Asigurare, te invitam sa programezi o intalnire cu unul dintre specialistii nostri din Sibiu:

   Programeaza-te Online
   Translate »