Asigurarea Facultativa a Locuintei

Asigurare facultativa transilvania broker sibiu
Asigurare facultativa a locuintei Transilvania Broker Sibiu

Asigurarea Facultativa a Locuintei si/sau a bunurilor continute in aceasta este una dintre cele mai importante asigurari non-viata pe care o poti incheia ca persoana fizica.

Fenomenele naturale, calamitatile, incendiul, explozia pot distruge agoniseala de o viata a unei familii. Daca pentru prevenirea incendiului sau exploziei exista astazi solutii tehnice din ce in ce mai perfectionate, inundatiile sau cutremurele sunt practic imposibil de prevenit sau de evitat.

Politele de sigurare facultativa de locuinte sunt produse specifice ale companiilor de profil, prin care se pot asigura imobilele impotriva producerii anumitor riscuri prevazute in contractul de asigurare. Acoperirea oferita prin intermediul politei vine in schimbul platii de catre contractantul/beneficiarul politei de asigurare a unei prime, reprezentand costul asigurarii. Riscurile acoperite de o polita de asigurare sunt acele fenomene sau actiuni cu urmari negative prin caror producere se activeaza polita de asigurare pentru care poti cere sa fii despagubit de catre societatea de asigurare.

Asigurare facultativa – Riscuri asigurate:

 • Incendiul;
 • Trasnetul;
 • Explozia;
 • Caderea de corpuri pe locuinta asigurata
 • Cutremurul;
 • Riscurile atmosferice (furtuna, grindina, ploaie torentiala, inundatie, viitura, greutatea stratului de zapada/gheata, avalansa etc.);
 • Alunecarile si/sau prabusirile de teren;
 • Apa de conducta si refularea acesteia;
 • Coliziunea cu autovehiculele si vandalismul;
 • Distrugerile provocate de animale;
 • Furtul bunurilor si al elementelor constructive;
 • Avariile centralelor termice;
 • Alte tipuri de costuri suplimentare necesare efectuarii reparatiilor;

Vreau oferta asigurare locuinta
In privinta bunurilor, acestea pot fi asigurate in totalitate sau partial, acest lucru depinzand si de posibilitatile tale financiare. Riscul de furt se asigura numai impreuna cu celelalte riscuri. De asemenea, cele mai multe polite de asigurare facultativa a locuintelor cuprind si o sectiune destinata raspunderii civile fata de terti. Astfel, daca are loc un incendiu sau o inundatie in apartamentul sau casa ta care a afectat si locuintele vecinilor, despagubirea acestora va fi suportata de societatea de asigurare, in limita unei sume convenite la incheierea politei.

Excluderile reprezinta acele riscuri care nu sunt acoperite prin polita de asigurare facultativa. Recomandam a se verifica care sunt excluderile mentionate in polita pe care doresti sa o inchei inainte de a lua o decizie in acest sens.

Nu sunt cuprinse in polita de asigurare facultativa a locuintei si deci nu se despagubesc pagubele produse de sau provenind din/ca urmare a:

 • proclamare a starii exceptionale sau a razboiului;
 • confiscare, expropriere, nationalizare, rechizitionare, sechestrare, distrugere sau avariere din ordinul oricarui guvern de drept sau de fapt sau oricarei autoritati publice;
 • explozie atomica, radiatii sau infestari radioactive;
 • poluare sau contaminare din orice cauza;
 • uzura, fermentatie, distrugeri provocate de ciuperci, coroziune, precum si cele produse de afumare, patare sau parlire dintr-o sursa normala de caldura;
 • reparatiile, reconditionarile sau restaurarile nereusite;

Totodata, un principiu de baza al asigurarilor este ca se despagubesc acele daune produse ca urmare a unor evenimente cu caracter intamplator. Astfel, pentru a fi despagubit, producerea evenimentului asigurat trebuie sa nu depinda de vointa asiguratului sau a beneficiarului asigurarii. In cazul in care unul dintre acestia au contribuit, direct sau indirect, la producerea riscului asigurat, pentru ca astfel sa poata primi despagubirea, se risca pierderea tuturor drepturilor aferente contractului si nu numai.

Cel mai bine este sa optezi pentru asigurarea completa cu acoperirea tuturor riscurilor, dar daca posibilitatile financiare te limiteaza poti elimina acoperirea unor riscuri si astfel polita devine mai accesibila.

Suma asigurata poate fii suma asigurata o propui tu la valoarea de piata a imobilului in functie de gradul de finisare si de zona unde se afla amplasat imobilul. Principiul teoretic de la care trebuie sa se plece este incheierea unei asigurari corecte, la o valoare asigurata care sa permita inlocuirea bunului afectat prin reconstructie.

Daca imobilul este supraasigurat (suma asigurata este mai mare decat valoarea dintr-un raport de evaluare intocmit de un evaluator autorizat), vei fi despagubit conform valorii reale, adica cea din raportul de evaluare. Daca imobilul este subasigurat, vei fi despagubit proportional cu prima de asigurare platita. Acest principiu se aplica atat in cazul daunelor totale, cat si al celor partiale.

Terenurile nu se asigura
Suma asigurata pentru accidente si raspunderea legala fata de terti se stabileste de catre asigurat la incheierea politei. In functie de riscurile acoperite si de suma asigurata, societatea de asigurare va calcula prima de asigurare.

Verifica daca contractul presupune sau nu aplicarea unei fransize.

Fransiza este partea din dauna ce urmeaza a fi suportata de catre asigurat. Ea apare in polita si poate fi exprimata ca si valoare fixa sau relativa – procent din suma asigurata sau din dauna.
Vreau oferta asigurare locuinta

Inspectia de Risc

Fiind o asigurare facultativa, obiectul asigurarii (locuinta), trebuie supus unei inspectii de risc, care va fi efectuata fie de inspectorul societatii de asigurare, fie de broker, pentru a confirma acuratetea datelor inscrise in polita de asigurare.

Totusi, daca inspectia de risc nu va fi efectuata, va trebui sa declari cat mai exact datele referitoare la tipul constructiei (daca este din lemn, beton sau alte materiale), cat si bunurile din locuinta daca vei dori sa le asiguri.

Asistenta Tehnica la Domiciliu

Evenimentele acoperite de Asistenta Tehnica la Domiciliu pot fi generate de următoarele cauze:

 • avarii la instalaţiile de apă, canalizare şi termoficare (exemple: spargerea, înfundarea sau îngheţarea conductelor de apă, defectare robineţi etc.);
 • avarii la instalaţia de încălzire proprie (exemple: spargerea conductelor, defectare robineţi, îngheţarea apei în conducte etc.);
 • avarii accidentale produse la centrala termică, din orice cauză, apărută pe perioada de funcţionare, ce aduce centrala termică în stare de nefuncţionare;
 • avarii la instalaţia de gaze (exemple: inclusiv la conducte de transport sau aparate de consum);
 • avarierea acoperişului clădirilor asigurate datorată furtunii, căderii crengilor / copacilor, grindinei, ploii torenţiale;
 • avarierea uşilor exterioare (inclusiv blocarea), geamurilor / tâmplăriei ferestrelor exterioare;
 • avarii la instalaţia electrică / pene de curent;
 • daune produse clădirilor în care se află bunurile asigurate (pereţi, tavane, uşi, încuietori, ferestre, duşumele, acoperiş) cu prilejul furtului sau tentativei de furt prin efracţie;
 • deteriorarea, furtul, pierderea sau uitarea în interiorul clădirii a cheilor de acces;

Se acordă, peste limita de despăgubire aferentă abonamentului specific VIP, despăgubiri pentru costurile reparaţiilor de repunere a locului în situaţia anterioară producerii evenimentului acoperit, în cazul în care au fost necesare, în scopul efectuării intervenţiei, spargerea zidului şi/sau altă acţiune similară pentru a identifica şi ajunge la sursa cauzatoare de prejudicii. Aceste costuri rămân în sarcina Asiguratului în cazul agreării abonamentului GOLD, conform menţiunii din Poliţă

Asistenta tehnica la domiciliu

Asigurare si despagubire continut (Bunuri)

Bunurile din locuinta se asigura la valoarea de înlocuire a acestora.
a. În cazul asigurării bunurilor conţinute la prim risc: suma asigurată a acestora se stabileşte în limita a 20% din suma asigurată a locuinţei, dar nu mai mult de 20.000 Euro, cu următoarele sublimite de despăgubire pentru categoriile de bunuri specificate mai jos:

 • pentru bunuri electrocasnice, electronice, foto, audio-video: 40% din suma asigurată a bunurilor conţinute şi 500 EURO sau echivalent, în funcţie de valuta Poliţei, pentru fiecare bun din această categorie;
 • pentru îmbracăminte, încălţăminte, accesorii, genţi, ceasuri: 20% din suma asigurată a bunurilor conţinute şi 300 EURO sau echivalent, în funcţie de valuta Poliţei, pentru fiecare bun din această categorie;

b.În cazul asigurării bunurilor conţinute cu detalierea sumelor asigurate într-un inventar ( cu lista) din cadrul Poliţei, pentru categoriile de bunuri specificate mai jos, se aplică următoarele sublimite de despăgubire:

 • pentru bunuri electrocasnice, electronice, foto, audio-video: 500 EURO sau echivalent, în funcţie de valuta Poliţei, pentru fiecare bun din această categorie; sublimita nu se aplică bunurilor care depăşesc această valoare dacă acestea se declară individual într-un inventar din cadrul Poliţei.
 • pentru îmbracăminte, încălţăminte, accesorii, genţi, ceasuri: 300 EURO sau echivalent, în funcţie de valuta Poliţei, pentru fiecare bun din această categorie; sublimita nu se aplică bunurilor care depăşesc această valoare dacă acestea se declară individual într-un inventar din cadrul Poliţei.

Suma acoperita prin Polita de Asigurare facultativa

Valoare de asigurare: valoarea corectă, intrinsecă, a unui bun la un moment dat, în funcţie de semnificaţia sa.
Valoarea de asigurare poate fi: valoarea reală, valoarea de înlocuire, valoarea de piaţă sau valoarea evaluată de un evaluator autorizat.

 • Valoare de înlocuire: în cazul construcţiilor (case / vile şi apartamente în case / vile) cu structura de rezistenţă din beton armat (exemple cadre, diafragme, prefabricate), zidărie portantă (exemplu: cărămidă, piatră) sau metal cu vechimea maximă 30 ani (considerată din momentul recepţiei / dării în exploatare) şi al construcţiilor (case / vile şi apartamente în case / vile) din alte materiale cu vechimea maximă 20 ani;
 • Valoarea de piaţă: în cazul apartamentelor în blocuri de locuinţe
 • Valoare reală: valoare de înlocuire (de nou) a bunului din care se scade uzura, folosita în celelalte situaţii
  (case / vile şi apartamente în case / vile cu vechime mai mare de 20 , respectiv 30 ani).
 • Valoarea evaluată de un evaluator autorizat: în cazul apartamentelor în blocuri de locuinţe, care sunt cesionate unei instituţii creditoare, cu condiţia ca la Poliţă să se anexeze copia raportului de evaluare, iar valoarea de asigurare să corespundă cu valoarea trecută în concluzia raportului de evaluare (exceptând valoarea terenului);
  În cazul bunurilor la care valoarea de asigurare este cea evaluată de un evaluator autorizat, subasigurarea nu se aplică, cu condiţia ca suma asigurată să fie chiar valoarea menţionată în concluzia raportului de evaluare

Vreau oferta asigurare locuinta

  Vreau sa fiu contactat:

  Programeaza-te Online

  Daca doresti informatii personalizate referitoare la Serviciile de Asigurare, te invitam sa programezi o intalnire cu unul dintre specialistii nostri din Sibiu:

   Programeaza-te Online
   Translate »