Garantii pentru Ministerul Agriculturii

Asigurari transilvania broker sibiu - garantia de plata
In acord cu prevederile Ordonantei de Urgenta nr. 11 din 24.02.2021, publicata in Monitorul Oficial cu nr. 191 din 25.02.2021, garantiile emise de catre Institutiile Financiare Nebancare inscrise in Registrul General al BNR, vor fi acceptate in relatia Agricultorilor cu Institutiile aflate in subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale. (EXCLUS AFIR)

In acest sens suntem pregatiti sa onoram solicitarile pentru:

Garantia de Restituire a Avansului in cadrul programelor de Sustinere (sub forma de ajutor) si Finantare a Agricultorilor;
Garantia de Buna Executie pentru obtinerea licentei de Import/Export;

Extras din textul de lege:
“Capitolul XI Instrumente de garantare
Articolul 31
Prin derogare de la prevederile art. 10 alin. (2) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricolă, Fondul european agricol de dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană și a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare și gestionare a datelor necesare desfășurării politicii comune în domeniul pescuitului și a programului de control, inspecție și supraveghere în domeniul pescuitului și pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbției fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 371/2009, cu modificările și completările ulterioare, fermierii și operatorii economici înregistrați în baza de date a APIA pot utiliza în activitatea agricolă și cea de comerț exterior scrisori, garanții, credite, asigurări/asigurări de garanție, emise de instituții financiare nebancare înscrise în Registrul general și în Registrul special ale Băncii Naționale a României și de societatea de asigurare, în conformitate cu prevederile Regulamentului delegat (UE) nr. 907/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului și al Consiliului în ceea ce privește agențiile de plăți și alte organisme, gestiunea financiară, verificarea și închiderea conturilor, garanțiile și utilizarea monedei euro, ale Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 908/2014 al Comisiei din 6 august 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește agențiile de plăți și alte organisme, gestiunea financiară, verificarea conturilor, normele referitoare la controale, valorile mobiliare și transparența, ale Legii nr. 93/2009, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii nr. 236/2018 privind distribuția de asigurări, cu completările ulterioare.
Articolul 32
Măsurile pentru care se instituie mecanisme de garantare sunt următoarele:
a) schimburi comerciale de produse agricole cu țări care nu fac parte din Uniunea Europeană, denumite în continuare țări terțe;
b) promovarea produselor agricole pe piața internă și pe piețele țărilor terțe;
c) promovarea vinurilor, în cadrul Programului național de sprijin în sectorul vitivinicol;
d) restructurarea sau reconversia plantațiilor viticole, în cadrul Programului național de sprijin în sectorul vitivinicol;
e) investiții, în cadrul Programului național de sprijin în sectorul vitivinicol;
f) distilarea vinului în situații de criză, în cadrul Programului național de sprijin în sectorul vitivinicol;
g) finanțarea programelor operaționale ale organizațiilor de producători în sectorul fructe și legume;
h) intervenția publică reglementată prin Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1.037/2001 și (CE) nr. 1.234/2007 ale Consiliului, denumit în continuare Regulamentul (CE) nr. 1.308/2013;
i) depozitarea privată reglementată prin Regulamentul (CE) nr. 1.308/2013;
j) măsurile Programului operațional pentru pescuit și ale Autorității de management pentru Programul operațional pentru pescuit.Programeaza-te Online

Daca doresti informatii personalizate referitoare la Serviciile de Asigurare, te invitam sa programezi o intalnire cu unul dintre specialistii nostri din Sibiu:

    Programeaza-te Online
    Translate »