SISTEMUL BONUS - MALUS RCA

Prezentare Generala a Sistemului Bonus-Malus

Sistemul Bonus-Malus a fost introdus in anul 2010 pentru persoanele fizice si cuprinde istoricul accidentelor din anul 2009 pana in prezent al acestora.

In anul 2012 sistemul a fost extins si persoanelor juridice cuprinzand istoricul daunelor din anul 2011 pana in prezent al acestora.

Sistemul Bonus-Malus se foloseste de o serie de nivele / praguri de reduceri si penalizari numite clase B/M iar de la introducere pana in prezent sistemul Bonus-Malus a suportat o succesiune de modificari importante.

Pentru aflarea clasei B/M curente se poate consulta polita RCA unde se precizeaza clasa B/M in partea stanga jos la mentiunea "B/M :"

 • Conform Normei ASF 20/2017 publicata in Monitorul Oficial in 01.08.2017 sistemul Bonus-Malus aduce urmatoarele modificari:
  • fiecare dauna platita in perioada de referinta se penalizeaza cu scaderea a doua clase B/M;
  • daca o persoana fizica detine mai multe vehicule atunci toate vehiculele vor avea aceeasi clasa B/M; Pentru persoanele juridice fiecare vehicul va avea un istoric distinct;
  • coeficientii claselor B/M vor avea alte valori incepand cu penalizare de pana la 80% si terminand cu reducere de pana la 50%.

Cum functioneaza sistemul Bonus-Malus?

Fiecare persoana este identificata prin C.N.P. (persoana fizica) sau C.I.F./C.U.I. (persoana juridica) iar fiecare vehicul este identificat printr-un numar de identificare (serie de sasiu). Cand o persoana detine un vehicul atunci se formeaza o pereche C.N.P. sau C.U.I. + numar de identificare (serie de sasiu). In baza acestei perechi unice se va inregistra istoricul daunalitatii in baza de date CEDAM.

Cine stabileste clasa B/M?

Clasa B/M este stabilita automat de catre softul de emitere al societatilor de asigurare iar intermediarul nu poate interveni manual ori in mod direct asupra acesteia.

Cum se stabileste clasa B/M?

Evolutia clasei B/M va respecta urmatoarele reguli:

Art. 32 din Norma ASF 20/2017 prevede:

 • (1) In cazul neinregistrarii unor daune platite in perioada de referinta, asiguratii beneficiaza de un bonus, respectiv o reducere a primei de asigurare.
 • (2) Clasa de bonus se pastreaza pe perioada anului calendaristic in care se incheie contractul RCA indiferent de perioada asigurata.
 • (3) Daca in perioada de referinta sunt inregistrate daune platite, asiguratii sunt penalizati prin aplicarea unui malus, respectiv majorarea primei de asigurare prin penalizarea cu doua clase pentru fiecare eveniment pentru care s-a platit o despagubire.
 • (4) In situatia in care un asigurat persoana fizica detine mai multe vehicule, asiguratul beneficiaza de aceeasi clasa a sistemului bonus-malus pentru toate vehiculele; la data intrarii in vigoare a prezentei norme, reinnoirea contractului de asigurare incheiat de catre persoanele fizice care detin mai multe vehicule se incadreaza in cea mai favorabila clasa de bonus-malus corespunzatoare istoricului de daunalitate al asiguratului.
 • (5) In situatia in care un asigurat persoana juridica detine mai multe vehicule, sistemul bonus-malus se aplica distinct pentru fiecare vehicul in parte.
 • (8) Asiguratorii RCA pot lua in calcul si istoricul soferului sau soferilor in aplicarea sistemului de bonus-malus prin folosirea unor coeficienti de corectie ce se aplica suplimentar sistemului bonus-malus prevazut de prezenta norma; acesti coeficienti de ajustare se fundamenteaza la determinarea tarifului si se publica conform cerintelor de publicare a tarifelor prevazute la art. 9.

Perioada de referinta la stabilirea clasei B/M

Art. 31 alin. (3) din Norma ASF 20/2017 prevede:

 • (3) Perioada de referinta este anul calendaristic anterior datei de intrare in valabilitate a contractului RCA.

Consultarea istoricului accidentelor

Autoritatea de Supraveghere Financiara pune la dispozitia asiguratilor urmatoarea adresa pentru consultarea istoricului din CEDAM aici.

Transferul clasei Bonus Malus pentru persoanele fizice

Art. 32 alin. (4) si (5) din Norma ASF 20/2017 prevede:

 • (4) In situatia in care un asigurat persoana fizica detine mai multe vehicule, asiguratul beneficiaza de aceeasi clasa a sistemului bonus-malus pentru toate vehiculele; la data intrarii in vigoare a prezentei norme, reinnoirea contractului de asigurare incheiat de catre persoanele fizice care detin mai multe vehicule se incadreaza in cea mai favorabila clasa de bonus-malus corespunzatoare istoricului de daunalitate al asiguratului.
 • (5) In situatia in care un asigurat persoana juridica detine mai multe vehicule, sistemul bonus-malus se aplica distinct pentru fiecare vehicul in parte.

Pentru a beneficia de incadrarea in cea mai favorabila clasa bonus, prima data inmatriculati noul vehicul, apoi radiati vehiculul propus spre vânzare.

Transferul clasei Bonus Malus pentru persoanele juridice

Art. 32 din Norma ASF 20/2017 prevede:

 • (5) In situatia in care un asigurat persoana juridica detine mai multe vehicule, sistemul bonus-malus se aplica distinct pentru fiecare vehicul in parte.
 • (6) Pentru asiguratii persoane juridice, transferul clasei bonus-malus in cazul instrainarii sau radierii unui vehicul asigurat se realizeaza dupa cum urmeaza:
  • a) in cazul in care contractul RCA al acestuia a incetat, transferul clasei bonus-malus pe un vehicul nou-dobandit se face pe baza istoricului detinut de catre asigurat pentru vehiculul instrainat sau radiat;
  • b) in cazul în care asiguratul instraineaza sau radiaza un vehicul, intr-o perioada de maxim un an de la data introducerii in asigurare a unui vehicul nou dobandit, transferul clasei bonus-malus pe acest vehicul se poate face la prima reînnoire a contractului de asigurare pe baza istoricului detinut de catre asigurat pentru ambele vehicule.
 • (7) Transferul clasei bonus-malus se realizeaza pe baza solicitarii scrise a asiguratului insotite de documente privind instrainarea sau radierea vehiculului si achizitia vehiculului nou-dobandit.

Iata un tabel dupa care puteti sa calculati clasa de bonus malus rca in care va veti incadra la reinnoirea politei de asigurare, in functie de clasa pe care o detineti acum si care apare pe polita rca detinuta de dumneavoastra.

Coeficientii aferenti claselor de bonus-malus
Clasa Bonus-Malus Coeficient aplicat asupra primei
de asigurare %
B 8 - 50%
B 7 - 40%
B 6 - 30%
B 5 - 25%
B 4 - 20%
B 3 - 15%
B 2 - 10%
B 1 - 5%
B 0 0% (pret de baza)
M 1 + 10%
M 2 + 20%
M 3 + 30%
M 4 + 40%
M 5 + 50%
M 6 + 65%
M 7 + 70%
M 8 +80

 

Echivalenta clasei bonus conform OUG nr 54/2016
Clasa bonus - malus conform OUG
nr 54/2016
Echivalenta in vederea translatiei clasei bonus - malus la sistemul anterior OUG nr 54/2016
B 8 B 14
B 8 B 13
B 8 B 12
B 8 B 11
B 8 B 10
B 8 B 9
B 8 B 8
B 7 B 7
B 6 B 6
B 5 B 5
B 4 B 4
B 3 B 3
B 2 B 2
B 1 B 1
B 0 B 0
M 1 M 1
M 2 M 2
M 3 M 3
M 4 M 4
M 5 M 5
M 6 M 6
M 7 M 7
M 8 M 8

 

Modul de aplicare a sistemului bonus-malus in functie de numarul de daune
Clasa bonus-malus anterioara Clasele de reinnoire in functie de numarul daunelor observate
0 daune 1 dauna 2 daune si peste
B 14 B 8 B 6 B 4
B 13 B 8 B 6 B 4
B 12 B 8 B 6 B 4
B 11 B 8 B 6 B 4
B 10 B 8 B 6 B 4
B 9 B 8 B 6 B 4
B 7 B 8 B 5 B 3
B 6 B 7 B 4 B 2
B 5 B 6 B 3 B 1
B 4 B 5 B 2 B 0
B 3 B 4 B 1 M 1
B 2 B 3 B 0 M 2
B 1 B 2 M 1 M 3
B 0 B 1 M 2 M 4
M 1 B 0 M 3 M 5
M 2 M 1 M 4 M 6
M 3 M 2 M 5 M 7
M 4 M 3 M 6 M 8
M 5 M 4 M 7 M 8
M 6 M 5 M 8 M 8
M 7 M 6 M 8 M 8
M 8 M 7 M 8 M 8

 

Daca vehiculul este folosit fara aprobarea proprietarului si se inregistreaza o dauna?

Daca la momentul producerii evenimentului, vehiculul este insusit si utilizat fara acordul proprietarului si acest lucru este sesizat in scris Politiei, coeficientul din sistemul bonus-malus al asiguratului este neafectat.

Sunt proprietar a doua sau mai multe vehicule

Incepand cu data de 01.08.2017 o persoana fizica ce detine mai multe vehicule beneficiaza de aceeasi clasa B/M pentru toate vehiculele iar pentru persoanele juridice fiecare vehicul are un istoric distinct.

Uniformizarea clasei B/M este procesul de stabilire a celei mai favorabile clase B/M pentru o persoana fizica ce detin mai multe clase B/M. Exemplu : prespunand ca aceeasi persoana fizica detine doua vehicule, unul cu clasa B/M B0 si celalalt cu clasa B/M B8, inseamna ca atunci cand va incheia asigurarea RCA pentru vehiculul cu clasa B/M B0 va beneficia de tariful de prima calculat cu clasa B/M B8 pe care o detine la celalalt vehicul. In exemplul dat beneficiul obtinut in urma uniformizarii este de reducere a tarifului de prima pentru vehiculul cu clasa B/M B0 cu 50%.

Art. 32 din Norma ASF 20/2017 prevede:

 • (4) In situatia in care un asigurat persoana fizica detine mai multe vehicule, asiguratul beneficiaza de aceeasi clasa a sistemului bonus-malus pentru toate vehiculele; la data intrarii in vigoare a prezentei norme, reinnoirea contractului de asigurare incheiat de catre persoanele fizice care detin mai multe vehicule se incadreaza in cea mai favorabila clasa de bonus-malus corespunzatoare istoricului de daunalitate al asiguratului.
 • (5) In situatia in care un asigurat persoana juridica detine mai multe vehicule, sistemul bonus-malus se aplica distinct pentru fiecare vehicul in parte.

Sunt Persoana fizica si am mai multe vehicule. Am dauna pe un vehicul, restul sunt afectate?

Da si asta pentru ca toate vehiculele detinute de catre o persoana fizica au aceeasi clasa B/M si orice eveniment ce afecteaza clasa B/M va afecta in mod implicit toate vehiculele detinute de catre aceeasi persoana fizica.

Certificatul privind daunele inregistrate

La art. 18 alin. (10) din Legea 132/2017 (Legea RCA) se prevede:

 • (10) Asiguratorul RCA elibereaza asiguratului/utilizatorului, in termen de 15 zile de la inregistrarea solicitarii acestuia, un certificat privind daunele inregistrate, pe parcursul ultimilor 5 ani de raporturi contractuale, sau absenta acestor daune.

La art. 32 alin. (9) din Legea 132/2017 (Legea RCA) se prevede:

 • (9) La cererea proprietarilor de autovehicule, BAAR elibereaza in termen de 15 zile calendaristice o atestare privind actiunile de raspundere civila ale tertilor.

Va mai evolua clasa B/M daca se incheie numai asigurari RCA cu valabilitate de cate o luna?

Da, asigurarile RCA incheiate pe orice perioada de valabilitate se introduc in baza de date CEDAM si vor mari istoricul acumulat. Altfel spus : 12 asigurari RCA cu valabilitate de cate o luna au aceeasi influenta asupra istoricului din CEDAM ca si o asigurare RCA cu valabilitate de 12 luni.

Daca vrei sa ne lasi un mesaj, apasa butonul de contact.