Prelungirea valabilitatii politelor Euroins

În atenția posesorilor de polițe RCA încheiate la EUROINS

Polițele RCA în vigoare, încheiate la EUROINS, își vor păstra valabilitatea până la data la care intervine una dintre următoarele situații:
– data expirării menționată de contract;
– data denunțării contractului de asigurare de către asigurat printr-o notificare transmisa societății sau lichidatorului judiciar (după ce acesta va fi numit);
– la data pronunțării hotărârii de deschidere a procedurii de faliment, contractele/ polițele de asigurare încheiate de asigurator încetează de drept în termen de 90 de zile.

Cât timp rămâne activă polița de asigurare?

Guvernul Romaniei a adopta astazi 31.08.2023 actul normativ prin care prelungește cu 3 luni valabilitatea polițelor auto RCA emise de Euroins, companie aflată în prezent în procedură de faliment.Aceasea încetează de drept la data de 07.12.2023, cu excepția polițelor de garanții (clasa 15), care încetează de drept la data de 05.02.2024. Astfel, începând cu următoarea zi după ziua încetării de drept este necesar să închei o nouă poliță de asigurare, la alt asigurător; Dorești să denunți polița de asigurare înaintea datelor de încetare de drept a acestora? Acest lucru este posibil, pentru aceasta este necesar să te îndrepți cu o cerere de denunțare a poliței pe care să o trimiți la Euroins (reziliere@euroins.ro), iar ulterior te poți îndrepta cu o cerere către Fondul de Garantare a Asiguraților pentru a solicita restituirea de primă, pentru perioada în care riscul este neacoperit de polița emisă de Euroins.

Denuntarea politei:

Clienții care doresc, pot solicita denunțarea polițelor și primirea banilor pentru perioada rămasă neasigurată. În urma denunțării poliței RCA trebuie încheiată o nouă poliță de asigurare la alt Asigurator.

Polița RCA Euroins mai este valabilă 20 de zile din momentul trimiterii Cererii de denunțare către Euroins

In vederea eficientizarii si simplificarii procedurii de reziliere si restituire a primei aferente perioadei neutilizate, va informam ca nu mai este necesara completarea cererii de restituire, aceasta se va genera automat de catre sistemul informatic si va contine suma ce urmeaza a fi inapoiata asiguratului. Solicitarea va fi transmisa de catre asigurat pe adresa de e-mail reziliere@euroins.ro

Subiectul e-mailului trebuie sa fie sub forma : Denuntare asigurare RCA nr 222222222 asigurat Ion Ion

ATENTIE: La solicitarea de reziliere, se trimit documentele justificative necesare rezilierii contractelor de asigurare:

– Polita RCA + dovada platii primei de asigurare (daca polita este emisa in rate, este necesara dovada platii tuturor ratelor achitate)

– Extras de cont al asiguratului din care sa reiasa contul IBAN unde se vor depune sumele de bani care reprezinta restituirea primei aferente perioadei neutilizate.

– CI asigurat

Dupa primirea cererii de restituire de la Euroins, care va contine suma ce urmeaza a fi inapoiata asiguratului, Aceasta se trimite catre FGA completand cererea de mai jos:

2 Completarea online a cereri de acordarea restituirii de primă. (Anexa nr 9) Cerere de plata privind acordarea restituirii de prima – www.fgaromania.ro

Documente ce trebuie incarcate in formular :

  • Cererea de denunțare primită de la asigurator sau poza (captura ecran ) cu e-mail-ul trimis catre reziliere@euroins.ro
  • Polița RCA;
  • Copie CI – persoane fizice sau pentru persoane juridice: copie CUI, imputernicire si CI imputernicit;
  • Extras de cont al asiguratului din care sa reiasă contul IBAN si titularul acestuia;

Potrivit legii, denunțarea contractului se va face doar cu respectarea termenului de preaviz de 20 de zile de la data primirii notificării de către cealaltă parte.

Așadar, după ce ați depus cererea, aveți la dispoziție 20 de zile în care trebuie să vă cumpărați o altă poliță RCA, pentru a circula în legalitate.

Deschiderea dosarului de dauna:

Cererea de deschidere a dosarului de dauna (Anexa 7) se completeza in situatia in care pentru un eveniment asigurat acoperit de o polita de asigurare in vigoare, nu a fost deschis un dosar de dauna de catre societatea EUROINS S.A.

Formular Daune – www.fgaromania.ro

Potrivit legii, tot de la data publicarii deciziei ASF in Monitorul Oficial al Romaniei, creditorii de asigurari ai Societatii EUROINS Romania Asigurare Reasigurare S.A. pot depune

Cereri de plata privind acordarea despagubirilor (Anexa 10):

Cerere de plata privind acordarea despagubirilor/ indemnizatiilor – www.fgaromania.ro

sau

Cereri de plata privind restituirea primei de asigurare: (Anexa nr 9)

Cerere de plata privind acordarea restituirii de prima – www.fgaromania.ro

Cererile de plata se pot depune pana la maximum 90 de zile de la ramanerea definitiva a hotararii de deschidere a procedurii de faliment. Pentru creantele de asigurari nascute ulterior ramanerii definitive a hotararii judecatoresti de deschidere a procedurii de faliment, cererile de plata pot fi depuse in maximum 90 de zile de la data nasterii dreptului de creanta al creditorului de asigurari, explica FGA.

Fondul de garantare a asiguratilor va prelua evidentele complete ale dosarelor de dauna, precum si evidentele tehnico-operative si contabile aferente acestora, in termen de 30 de zile de la data retragerii autorizatiei de functionare a societatii. Dupa preluarea acestora, FGA va proceda la publicarea listelor potentialilor creditori de asigurare.

Instrumentarea de catre Fond a cererilor de plata se va face dupa preluarea evidentelor complete ale dosarelor de dauna precum si a evidentelor tehnico-operative si contabile.

Potrivit legii, art. 13 alin. (1) din Legea nr. 213/2015, FGA este in drept sa efectueze plati din disponibilitatile sale catre creditorii de asigurari, in termen de 60 de zile de la data publicarii in MO al Romaniei a deciziei ASF de retragere a autorizatiei de functionare. Plata despagubirilor se va face in limita a 500.000 lei pentru o creanta de asigurare datorata in temeiul unui contract de asigurare incheiat de asiguratorul aflat in insolventa.

Ca schema de protectie a asiguratilor, Fondul de garantare a asiguratilor transmite ca este pe deplin constient de situatia speciala in care se regaseste piata asigurarilor la acest moment, prin falimentele societatilor CITY Insurance S.A. si a EUROINS S.A. si mai ales de asteptarile creditorilor de asigurare ai celor doi asiguratori. FGA si-a propus sa reprezinte un element de stabilitate si sa vina in ajutorul cetatenilor prin desfasurarea activitatii-instrumentarea dosarelor de dauna, plata despagubirilor cuvenite etc. intr-un mod profesionist cu rezultate rapide, in limita resurselor materiale si umane.

Petitii/Sesizari: Petitii / Solicitari – www.fgaromania.roProgrameaza-te Online

Daca doresti informatii personalizate referitoare la Serviciile de Asigurare, te invitam sa programezi o intalnire cu unul dintre specialistii nostri din Sibiu:

    Programeaza-te Online
    Translate »