CE SE INTAMPLA DACA NU AM POLITA RCA

Asigurarea RCA este obligatorie, iar incheierea poliței, in situația fericita, lipsita de accidente, va scutește de neplacerile provocate de sancțiuni și plata eventualelor amenzi.

Daca aveti in proprietate un vehicul inmatriculat sau inregistrat in Romania si daca nu incheiati asigurarea obligatorie RCA, sau nu o mentineti in valabilitate in mod continuu, prin plata primelor de asigurare, savarsiti o contraventie. Nerespectarea obligatiei de incheiere a asigurarii RCA constituie contraventie, este constatata de Poliție si se sanctioneaza cu amenda de la 1.000 la 2.000lei si cu retinerea certificatului de inmatriculare/ inregistrare a vehiculului.

In plus, in cazul unui accident, pagubitul sau Biroul Asiguratorilor de Autovehicule din Romania (BAAR) in calitate de garant al obligației de despagubire se pot indrepta impotriva dumneavoastra, pe cale juridica, pentru recuperarea prejudiciului creat.

Cand imi trebuie asigurarea RCA ?

Asigurarea RCA se incheie:

• la inscrierea in circulație, prin inmatriculare sau inregistrare in Romania;

• in momentul expirarii vechii asigurari RCA in condițiile in care vehiculul respectiv ramane suspus inmatricularii sau inregistrarii in Romania.

Excepție de la incheierea unui contract RCA o au persoanele fizice și juridice care utilizeaza exclusiv vehicule in scopul antrenamentelor, curselor, intrecerilor sau raliurilor, organizate legal. Pentru riscurile ce pot aparea din aceste activitați, proprietarii de vehicule sau organizatorii competiției se pot asigura facultativ.

Proprietarul unui vehicul trebuie sa detina un contract RCA valabil pe toata perioada in care vehiculul este inmatriculat/inregistrat, chiar daca acesta nu este utilizat.

Totuși, legea permite ca, la cererea asiguratului, contractul RCA sa poata fi suspendat pe perioada suspendarii dreptului de circulație al vehiculului sau pe perioada imobilizarii acestuia, cu obligația depunerii placuțelor de inmatriculare/inregistrare la autoritatea care le-a eliberat. Asiguratul are, in aceasta situație, obligația ca pe toata durata suspendarii contractului RCA sa imobilizeze vehiculul intr-un spațiu privat, in afara domeniului public.

Perioada pe care se incheie polita RCA

Asigurarea RCA este obligatorie pe toata perioada de inmatriculare/inregistrare a unui vehicul.

Incheierea contractului RCA se poate face pentru o perioada de la 1luna la 12 luni, multiplu de o luna, in funcție de opțiunea dumneavoastra.

Pot exista și perioade mai mici de 1 luna in urmatoarele situații:

• pentru vehiculele inmatriculate/inregistrate in alte state membre ale SEE pentru care se solicita asigurarea in vederea importului in Romania, pe o perioada de maximum 30 de zile de la data dobandirii proprietații, dovedita cu documente justificative;

• pentru vehiculele destinate exportului, pe o perioada de maximum 30 de zile.

• vehiculele care se autorizeaza provizoriu pentru circulație, pe perioade de 30 de zile, dar cumulat nu mai mult de 90 de zile.

Ce riscuri acopera RCA

Asigurarea RCA acopera daunele provocate de un accident produs prin intermediul unui vehicul asigurat RCA, catre o parte terța. Fara a se depasi limitele de despagubire prevazute in contractul de asigurare RCA, in conditiile in care evenimentul asigurat s-a produs in perioada de valabilitate a politei de asigurare RCA, se acorda despagubiri in bani pentru:

• vatamari corporale sau deces, inclusiv pentru prejudicii fara caracter patrimonial; membrii familiei asiguratului sau conducatorului auto vinovat de accident sunt acoperiți de asigurarea RCA pentru propriile vatamari corporale.

• prejudicii materiale, inclusiv costuri de radiere și inmatriculare, costuri cu taxe de timbru, cheltuieli cu limitarea prejudiciului, cheltuieli aferente diminuarii valorii vehiculului dupa reparații, dovedite cu acte;

• costuri pentru readucerea vehiculului la starea dinaintea accidentului;

• prejudicii reprezentand consecința a lipsei de folosinta a vehiculului avariat, inclusiv inlocuirea temporara a vehiculului, pe baza opțiunii pagubitului;

• cheltuieli legate de transportul vehiculului avariat pana la unitatea reparatoare aleasa de dumneavoastra de la locul accidentului la locatia in care se gaseste centrul de constatare daune, la unitatea reparatoare aleasa de pagubit in vederea repararii vehiculului, cel/cea mai apropiat/apropiata de locul producerii accidentului sau de domiciliul persoanei prejudiciate, dupa caz, daca respectivul vehicul nu se mai poate deplasa prin mijloace proprii, iar asiguratorul nu asigura transportul.

• cheltuieli de judecata și/sau aferente soluționarii alternative a litigiului.

• pentru avarierea sau distrugerea bunurilor aflate in afara vehiculului care a produs accidentul, si pentru bunurile aflate in interiorul vehiculului vinovat, numai daca acestea nu erau transportate in baza unui raport contractual existent cu proprietarul sau cu utilizatorul vehiculului respectiv, precum si daca nu apartineau proprietarului, utilizatorului ori conducatorului vehiculului raspunzator de producerea accidentului.

Despagubirile se acorda in funcție de valoarea prejudiciului și pana la nivelul maxim prevazut de lege. Limitele maxime de despagubire acoperite prin asigurarea RCA sunt:

• pentru prejudicii materiale produse in unul si acelasi accident, indiferent de numarul persoanelor pagubite – contravaloarea in lei a valorii de 1.220.000 euro;

• pentru vatamari corporale si decese, inclusiv pentru prejudicii fara caracter patrimonial produse in unul si acelasi accident, indiferent de numarul persoanelor pagubite – contravaloarea in lei a valorii de 6.070.000 euro.

Daca vrei sa ne lasi un mesaj, apasa butonul de contact.